Κοινοποίηση

Ανάμεσα στα πολλά θέματα που θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής LIBE για τις Πoλιτικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, θα είναι και η παρουσίαση, από την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johannson, του Σχεδίου Δράσης για την Ενσωμάτωση και την Ένταξη, στα πλαίσια της οποίας θα τοποθετηθώ κι εγώ.

 


Κοινοποίηση