Κοινοποίηση

Δείτε τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου της Επιτροπής LIBE για την κατάσταση που επικρατεί στη Σλοβενία.

 


Κοινοποίηση