Παρακολουθήστε την ακρόαση που διοργανώνουν από κοινού οι Επιτροπές LIBE (Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων) & FEMM (Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων) για να εξετάσουν τις επιθέσεις κατά του δικαιώματος στην άμβλωση, των γυναικείων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Πολωνία, στο πλαίσιο της οποίας θα τοποθετηθώ κι εγώ.

H ακρόαση θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο των μέτρων και των επιθέσεων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία, όπως το δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Θα εξετάσει επίσης πώς διάφορες μειονοτικές κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, σε συνδυασμό με την επιδεινούμενη κατάσταση του κράτους δικαίου.

Οι ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις με την Επίτροπο Ισότητας Helena Dalli και θα απευθύνουν ερωτήσεις σε εκπροσώπους του Πολωνικού Κράτους.

Παρακολουθήστε live με παράλληλη ελληνική διερμηνεία εδώ: