Κοινοποίηση

Σήμερα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής LIBE για τις Πoλιτικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, θα συζητηθεί η ετήσια έκθεση του Ευρωπαίκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνεδρίαση και τη δική μου τοποθέτηση εδώ:


Κοινοποίηση