Κοινοποίηση

Σήμερα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής LIBE για τις Πoλιτικήες Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και της Εσωτερικές Υποθέσης, θα συζητηθεί το ζήτημα της διαμόρφωσης γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθώ και εγώ, ως αναπληρωματικό μέρος και της έτερης αρμόδιας επιτροπής, της EMPL για την Εργασία και της Κοινωνικές Υποθέσεις.

Μπορείτε να παρακαλούθησετε ολόκληηρ τη συνεδρίαση, με παράλληλη ελληνική διερμηνεία, εδώ:


Κοινοποίηση