Κοινοποίηση

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής LIBE θα μιλήσουμε (μεταξύ άλλων) για τον προφανή πλέον κίνδυνο καταπάτησης των αρχών του κράτους δικαίου από την Πολωνία.

Ως σκιώδης εισηγητής για το θέμα στην Επιτροπή, θα τοποθετηθώ πάνω στο ζήτημα αυτό, που κλονίζει τα θεμέλια της Δημοκρατίας, στην καρδιά της Ευρώπης.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση με παράλληλη ελληνική διερμηνεία:


Κοινοποίηση