Κοινοποίηση

Μία από τις πολλές και ουσιαστικές συναντήσεις στο πλαίσιο της περιοδείας μας στη Χίο ήταν και με Χιώτες ναυτικούς, συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί τους και να ακούσουμε από τα χείλη των πλέον έμπειρων τις δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους που εγκυμονεί η ναυτική εργασία.

Στην Ελλάδα αυτό όφειλε η κυβέρνηση να το γνωρίζει και να περιφρουρεί το ναυτικό επάγγελμα επιδιώκοντας διαρκώς διατήρηση και βελτίωση του προστατευτικού πλαισίου της ναυτικής εργασίας. Αντ´ αυτού όμως η Ελληνική Κυβέρνηση έχει επιδοθεί στη λήψη μέτρων που στοχεύουν ακριβώς στο αντίθετο: την πλήρη απορρύθμιση κι αυτού του τομέα της εργασίας.

Αφού νομοθετικά αποδυνάμωσε τις κλαδικές ΣΣΕ, αφού προέβλεψε τη δυνατότητα σύναψης Συμβάσεων εργασίας με μέλη πληρώματος εμπορικών πλοίων με όρους υποδεέστερους, έφτασε στο σημείο ακόμα και να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξαίρεση των ναυτικών από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας που αφορά τη θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θέλει ο ευρωπαϊκός κατώτατος Μισθός να μην εφαρμόζεται στους ναυτικούς.

Όμως ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις θέσεις που έχει διατυπώσει έχει πάρει σαφή θέση υπέρ του κατώτατου μισθού και στη ναυτική εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστολή της προς την Ελληνική Βουλή πανηγυρικά επιβεβαιώνει ότι ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι, πρακτικά εφόσον απασχολούνται – εργάζονται – συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με πλοίο χώρας της ΕΕ) περαιτέρω δε, διατυπώνει ακόμα και τη θέση ότι στην περίπτωση που μία εργασιακή σχέση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής περισσότερων δεσμευτικών κειμένων που αναφέρονται στο ζήτημα του ύψους του μισθού, θα πρέπει να επιλέγεται το πλαίσιο που ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης να μην ισχύει ο κατώτατος μισθός στους ναυτικούς δεν εκπορεύεται από κάποια ευρωπαϊκή οδηγία, δε στηρίζεται σε νομικά δεδομένα, ούτε φυσικά υπαγορεύεται από όρους υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Είναι προφανές λοιπόν πως η κυβέρνηση μισεί τους ναυτικούς, όπως μισεί και όλους τους εργαζόμενους.


Κοινοποίηση