Κοινοποίηση

Ανακοίνωση της Ευροωμάδας της Αριστεράς GUE/NGL για τη Διάσκεψη του Βερολίνου.

 

Η διάσκεψη του Βερολίνου πρέπει επίσης να εξετάσει τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης στην περιοχή ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας που θα έπρεπε να είχε προσκληθεί να συμμετάσχει και να εργαστεί προς την κατεύθυνση για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για βιώσιμες λύσεις που θα επιτρέψουν στη Λιβύη να ανοικοδομηθεί και να αναπτυχθεί.

 

Καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές της Λιβύης και οι ξένες δυνάμεις συναντώνται στο Βερολίνο για μια κρίσιμη διάσκεψη, ο συμπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς GUE/NGL Μάρτιν Σίρντεβαν (Martin Schirdewan – DIE LINKE, Γερμανία) τους προτρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα συμφέροντα του λαού της Λιβύης και στον σεβασμό της κυριαρχίας της χώρας.

“Ο συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη έδειξε πόσο καταστροφική είναι η ξένη παρέμβαση σε οποιαδήποτε χώρα. Όλες οι πλευρές πρέπει να συμφωνήσουν για την ειρήνη και τη συμφιλίωση, και να δεσμευθούν για την οικοδόμηση μιας κυρίαρχης και δημοκρατικής Λιβύης, για χάρη του λαού της, αλλά και της περιοχής συνολικά.

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στη χώρα, πρέπει να χαιρετίσουμε κάθε ειλικρινή απόπειρα ειρήνευσης στη Λιβύη, με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διάσκεψη στο Βερολίνο πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζουν κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της βίας από ξένα κράτη και παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Λιβύη. Τους καλούμε όλους να αποσύρουν αμέσως τα στρατεύματά τους από τη Λιβύη και να σταματήσουν να δίνουν όπλα σε όλες τις πλευρές.

Η διάσκεψη του Βερολίνου πρέπει επίσης να εξετάσει τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης στην περιοχή ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας που θα έπρεπε να είχε προσκληθεί να συμμετάσχει και να εργαστεί προς την κατεύθυνση για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για βιώσιμες λύσεις που θα επιτρέψουν στη Λιβύη να ανοικοδομηθεί και να αναπτυχθεί.

Τέλος, η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει από τη διάσκεψη αυτή να λάβει σαφή θέση για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων που είναι παγιδευμένοι σε άθλιες συνθήκες στη Λιβύη”, κατέληξε ο Σίρντεβαν.

 

Εδώ και η ανακοίνωση της GUE/NGL στα αγγλικά:

https://www.guengl.eu/berlin-summit-must-put-best-interests-of-libyans-first/


Κοινοποίηση