Κοινοποίηση

«Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επείγουσας Ανάκαμψης για άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, στα συστήματα υγείας, την οικονομία και την κοινωνία»

Σε απάντηση της ανακοίνωσης της Κομισιόν στις 13 Μαρτίου αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, τα μέλη της Ευρωομάδας της Αριστεράς στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωκοινοβουλίου, δημοσιοποιούν «Σχέδιο Δράσης 10 σημείων» με τις δικές τους δέκα προτάσεις ανάληψης άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεών της στα συστήματα υγείας, στην οικονομία και την κοινωνία των κρατών μελών.

Όπως επισημαίνουν οι Ευρωβουλευτές της Αριστεράς στην Επιτροπή ECON που προσυπογράφουν, Δημήτρης Παπαδημούλης (Αντιπρόεδρος ΕΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα), Martin Schirdewan (Συμπρόεδρος Ευρωομάδας της Αριστεράς, Die Linke, Γερμανία), Manon Aubry (Συμπρόεδρος Ευρωομάδας της Αριστεράς, LFI, Γαλλία), José Gusmão (Bloco de Esquerda, Πορτογαλία) και Chris MacManus (Sinn Féin, Ιρλανδία)«το σχέδιο αντίδρασης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τις ζωές, τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα, ανεξαρτήτως κόστους» τονίζοντας ότι αφού αντιμετωπίζουμε μια «πρωτοφανή έκτακτη ανάγκη για τη παγκόσμια δημόσια υγεία», κατά συνέπεια «η πρωτοφανής αυτή έκτακτη ανάγκη απαιτεί, αντίστοιχα, πρωτοφανή μέτρα αντιμετώπισης». 

[ Ας σημειωθεί ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και ενώ το Ευρωκοινοβούλιο λειτουργεί σε έκτακτες συνθήκες μέσω τηλεδιασκέψεων και γραπτής διαδικασίας έγκρισης αποφάσεων, σύσσωμη και η Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωκοινοβουλίου είχε ανακοινώσει, με κοινή δήλωση που εξέδωσαν ο Πρόεδρος και οι Συντονιστές των Πολιτικών Ομάδων, ότι θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κομισιόν, ζητώντας την κινητοποίηση νέων πιστώσεων που διατίθενται στον προϋπολογισμό του 2020, μέσω των περιθωρίων και των μέσων ευελιξίας ].

Ολόκληρη η ανακοίνωση, μεταφρασμένη στα ελληνικά:

Το σχέδιο δρασης έκτακτης ανάγκης της Ευρώπης πρέπει να προστατεύει τις ζωές, τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα.

Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή, παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία. Χρειαζόμαστε μια άνευ προηγουμένου απάντηση. Η κορυφαία προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία της ζωής.

Σε ένα αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών της ΕΕ, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης φθάνουν στα όριά τους και το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης γίνεται ολοένα και πιο ευάλωτο στον κορωνοϊό.

Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά / Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE / NGL) ζητά ένα μαζικό, συντονισμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επείγουσας Ανάκαμψης, ανεξαρτήτως κόστους.

Μέχρι στιγμής, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν θεσπίσει τρία βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης:

• Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σειρά μέτρων στις 12 Μαρτίου με στόχο τη διασφάλιση της διαρκούς ρευστότητας στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα.

• Η Επιτροπή ανακοίνωσε την κινητοποίηση των υφιστάμενων κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επένδυσης Coronavirus Response Investment Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια συνοχής που διατίθενται στα κράτη μέλη ανέρχονται σε 37 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 8 δισ. Ευρώ από την αχρησιμοποίητη προχρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για να χρησιμοποιηθούν ως εθνικές συνεισφορές συμπληρωμένες με 29 δισ. Ευρώ από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων 28 δισεκατομμύρια μη διατεθέντα διαρθρωτικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης.

• Η ΕΚΤ ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Αγοράς Έκτακτης Ανάγκης ύψους 750 δισ. Ευρώ στις 18 Μαρτίου για να εντείνει τις αγορές κρατικών και εταιρικών χρεών. Οι αγορές κρατικών χρεογράφων θα εξακολουθήσουν να κατανέμονται χρησιμοποιώντας την «κλείδα κατανομής κεφαλαίου» των εθνικών κεντρικών τραπεζών.

Χαιρετίζουμε αυτά τα μέτρα, αλλά δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της κλίμακας αυτής της κρίσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν μαζικά στην δράση στην επιδημία και πρέπει να στηριχθούν άνευ όρων από την πλήρη εξουσία της ΕΚΤ.

Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Η Αριστερά ζητά ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με βάση τις ακόλουθες αρχές.
Προστατεύστε τις ζωές, με οποιοδήποτε κόστος

• Άμεσες μαζικές δημόσιες δαπάνες για την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης που δεν είναι προετοιμασμένα για την κατάσταση αυτή και τα οποία έχουν καταστραφεί σε πολλές χώρες από μια δεκαετία επιβληθείσας από την ΕΕ λιτότητας. Βασικά, αυτό σημαίνει όχι μόνο την επίλυση, αλλά και τον ενεργό έλεγχο και τον εντοπισμό. Όλα τα θεσμικά όργανα και τα ταμεία της ΕΕ πρέπει να κατευθύνονται προς αυτήν την προσπάθεια.

• Επενδύσεις για να διασφαλιστεί η προστασία της ασφάλειας των πρώτων υγειονομικών εργατών και ότι λαμβάνεται επίσης κάθε μέτρο προφύλαξης για τους βασικούς εργαζόμενους σε άλλους τομείς, όπως οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, παρασκευή και παράδοση τροφίμων, ιατρική βιομηχανία, αστυνομία, πυροσβέστες, κ.λπ., καθώς και για τους εργαζόμενους που δεν επιτρέπεται να εργάζονται από το σπίτι.

Κρατικός έλεγχος βασικών τομέων για αποτελεσματική ανταπόκριση

• Τα κράτη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να λάβουν ριζοσπαστικά μέτρα σε ζωτικούς τομείς για να ανταποκριθούν στην έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία, περιλαμβανομένων των εθνικοποιητικών τομέων, εάν κριθεί απαραίτητο, για να κατευθύνουν την προσπάθεια δράσης τους. Αυτό περιλαμβάνει ιδιωτικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Παραγωγή προστατευτικού εξοπλισμού, αναπνευστήρες και ανεμιστήρες · παραγωγή και διανομή τροφίμων · ταχυδρομικές υπηρεσίες · και την ιατρική έρευνα και ανάπτυξη.

Προστατεύστε τις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματα και την κοινωνική ασφάλιση

• Η οικονομική κρίση που προκαλείται από τον κορωνοϊό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους μισθούς, να απολύσουν τους υπαλλήλους τους και να βλάψουν περαιτέρω τα εργασιακά δικαιώματα. Ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστός όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις υφιστάμενες συμφωνίες και τα θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

• Οι εργοδότες, το κράτος και η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι σε όλους τους άλλους τομείς εργάζονται από το σπίτι ή μένουν στο σπίτι για σκοπούς κοινωνικής απομάκρυνσης. ότι όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται εξ ολοκλήρου είτε είναι στο σπίτι για κοινωνική αποστασιοποίηση είτε για ασθένεια. Πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζόμενους που εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, για να εξασφαλίσουν ότι θα εξασφαλίσουν επαρκή έσοδα για τη διάρκεια αυτής της έκτακτης ανάγκης, ώστε να μην αναγκαστούν να εργαστούν.

• Οι θέσεις εργασίας πρέπει να προστατεύονται με κρατική παρέμβαση. Προκειμένου να αποφευχθούν οι μαζικές απολύσεις και η εκτεταμένη πτώχευση των επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να κλείσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης, το κράτος πρέπει να ενεργήσει για να παράσχει τα απαραίτητα μέσα για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και να συνεχίσουν να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους, όπως πρότειναν οι Εμμανουήλ Σαίζ και Γκάμπριελ Ζουκμάν. Η δανική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων είναι ένα χρήσιμο μοντέλο για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν απολύεται. Τα μέτρα αυτά είναι προτιμότερα από τη σημερινή ευρέως διαδεδομένη στρατηγική που εξασφαλίζει μόνο την τραπεζική ρευστότητα και τα δάνεια προς επιχειρήσεις που δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν.

• Πρέπει να παρέχεται επειγόντως οικονομική βοήθεια στους αποδέκτες ευημερίας, στα νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και στους πιο ευάλωτους προκειμένου να μπορέσουν να αγοράσουν αρκετά τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης για τη διάρκεια των περιόδων αυτοαπομόνωσης. Πρέπει να αυξηθούν τα στεγαστικά / οικογενειακά / κοινωνικά επιδόματα
Έκτακτες πληρωμές σε όλους τους πολίτες της ΕΕ στο άμεσο μέλλον, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στα βασικά υλικά αγαθά κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Προστατεύστε τη στέγαση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για όσους δεν έχουν εισοδήματα

Οι τράπεζες έχουν ήδη αντλήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ από το πακέτο της ΕΚΤ για να εξασφαλίσουν τη διαρκή ρευστότητα και την ικανότητα αναστροφής του χρέους των πελατών τους.

Στην περίπτωση που τα πλήρη εισοδήματα για όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους δεν προστατεύονται από τα παραπάνω μέτρα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στη στέγαση και στις βασικές υπηρεσίες προστατεύεται για όλους. Αυτό σημαίνει:

• Οι πληρωμές υποθηκών πρέπει να ανασταλούν για όλη τη διάρκεια της κρίσης και οι εξώσεις απαγορεύονται. Πρέπει να παρέχεται σημαντική χρηματοδοτική συνδρομή για την πληρωμή ενοικίου.

• Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, του νερού, του τηλεφώνου και της ευρυζωνικότητας, πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένες και οι πληρωμές να σταματούν ή να αναβάλλονται.

• Η αποπληρωμή του χρέους των νοικοκυριών πρέπει να ανασταλεί για όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Μην αφήνετε κανέναν πίσω

• Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν μένει πίσω. Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την προστασία της ζωής, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης των αστέγων, των αιτούντων άσυλο, των κρατουμένων και άλλων ατόμων που δεν διαθέτουν δικό τους χώρο για την αποτελεσματική άσκηση κοινωνικής αποστασιοποίησης. Η αλληλεγγύη πρέπει να αποτελεί τη βάση των ενεργειών μας στην ΕΕ και πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα έθνη που αντιμετωπίζουν αυτή την κρίση.

Αποτροπή νέων κρατικών χρεών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων

Ο ισχυρισμός της ΕΚΤ ότι “δεν ήταν εδώ για να κλείσει τα spreads” στις 12 Μαρτίου προκάλεσε άνοδο των αποδόσεων των ιταλικών ομολόγων και προκάλεσε φόβους για επανάληψη της κρίσης χρέους. Έκτοτε, τα κρατικά ομόλογα έχουν πωληθεί σε όλο τον κόσμο και οι περιφερειακές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης έχουν αυξηθεί περαιτέρω. Το Πρόγραμμα Προμηθειών Έκτακτης Ανάγκης της ΕΚΤ, που ανακοινώθηκε στις 18 Μαρτίου, ήταν ένα βήμα μπροστά, αλλά δεν αρκεί για να αντισταθμιστεί αυτή η απειλή.

• Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδιαίτερα η ΕΚΤ, πρέπει να ενεργήσουν επειγόντως για την πρόληψη της εμφάνισης νέων κρίσεων χρηματοπιστωτικού και κρατικού χρέους. Η ΕΚΤ πρέπει να δεσμευτεί να ενεργεί ως δανειστής της έσχατης ανάγκης για τα κράτη μέλη, όχι μόνο για τις τράπεζες. Τα προγράμματα κρατικών ομολόγων πρέπει να είναι άνευ όρων, απεριόριστα και να βασίζονται στις ανάγκες δαπανών των κρατών μελών.

• Η παροχή ρευστότητας στις τράπεζες και στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν είναι αποτελεσματική για την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας και θα μπορούσε να προκαλέσει νέες χρηματοοικονομικές φούσκες. Οι ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) πρέπει να υποστηριχθούν άμεσα.

• Οι χρηματοπιστωτικές αγορές πρέπει να ρυθμίζονται αυστηρότερα ώστε να αποφεύγονται οι κερδοσκοπικές επιθέσεις.

Το Σχέδιο Δράσης μας 10 Σημείων:

Τα παρακάτω σημεία περιγράφουν μόνο το ελάχιστο για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα υγείας μας έχουν την ευκαιρία να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην έκτακτη αυτή κατάσταση και ότι οι άνθρωποι έχουν κίνητρα να παραμείνουν στο σπίτι χωρίς να τιμωρούνται ή να έχουν ανάγκη.

Ωστόσο, απαιτούν θεμελιώδεις αλλαγές στην πολιτική προσέγγιση, τους κανόνες και τις πρακτικές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Πρέπει να κινητοποιήσουμε μια σημαντική δημοσιονομική αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ, βασισμένη στην αλληλεγγύη, όπου τα κεφάλαια εισρέουν στα κράτη, τις κοινότητες και τα άτομα που έχουν επείγουσα ανάγκη.

Απαιτούμε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που να λαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

1) Αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Αναστείλετε αμέσως τους κανόνες του χρέους και του ελλείμματος στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στη Διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να δαπανήσουν (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού) το ποσό που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Η αναστολή της συνιστώμενης δημοσιονομικής προσαρμογής και η παροχή πρόσθετων δαπανών μόνο σε στοχοθετημένους τομείς όπως προτείνεται από την Επιτροπή δεν είναι αρκετή και πιθανόν θα μειώσει την ταχύτητα των δαπανών από τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

2) Αναστολή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

Να ανασταλεί αμέσως οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις κυβερνήσεις να στηρίξουν ή να εθνικοποιήσουν, εάν κριθεί απαραίτητο, ζωτικούς τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η έρευνα και ανάπτυξη, η παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού κ.λπ.

3) Άμεση ενίσχυση, κινητοποίηση και ανακατεύθυνση κεφαλαίων

Για να ενισχυθεί η δημοσιονομική προσπάθεια, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, προκειμένου να ανταποκριθούν στην κρίση. Ο υφιστάμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί και να αναπροσανατολίσει περαιτέρω κονδύλια για τη χρηματοδότηση της συνοχής, τα οποία μπορούν να αναληφθούν από τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

4) Άμεση πληρωμή από την ΕΚΤ σε όλους τους πολίτες της ΕΕ

Η ΕΚΤ πρέπει να καταβάλλει άνευ όρων τουλάχιστον € 2000 σε κάθε πολίτη της ΕΕ για να εξασφαλίσει ότι κάθε άτομο μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες ενώ ασχολείται με κοινωνική αποστασιοποίηση ή καραντίνα. Αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, ενώ απαιτείται κοινωνική αποστασιοποίηση. Για άτομα με υψηλό εισόδημα ή υψηλό πλούτο, αυτά τα κεφάλαια μπορούν αργότερα να μεταφερθούν στους κρατικούς προϋπολογισμούς μέσω του φορολογικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση της κατανομής της ΕΚΤ θα βασίζεται στις ανάγκες χρηματοδότησης των κρατών μελών

Οι αγορές κινητών αξιών του δημόσιου τομέα της ΕΚΤ – των κρατικών χρεογράφων των κρατών μελών – καθορίζονται από την αυτοπρόσωπη κατανομή κεφαλαίου, η οποία υπολογίζει το μέγεθος των μεριδίων των κρατών μελών ανάλογα με το μέγεθος των εθνικών πληθυσμών και οικονομιών. Κατ ‘επέκταση, η κατανομή καθορίζει επίσης πόσο δαπανά η ΕΚΤ για τα κρατικά ομόλογα και πού. Η ΕΚΤ πρέπει να δεσμευτεί να προβαίνει σε απεριόριστες, άνευ όρων αγορές κρατικού χρέους, βάσει των υγειονομικών και κοινωνικών αναγκών των κρατών μελών, αντί της κατανομής της. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να δαπανούν και να κλείνουν τα αυξανόμενα περιθώρια κέρδους σε κρατικά ομόλογα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί η επανάληψη της κρίσης του δημόσιου χρέους.

6) Κάθε δάνειο ΕΜΜ πρέπει να γίνεται μέσω νέου μηχανισμού, άτοκων και ανεπιφύλακτων

Η άμεση χρήση των κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ είναι προτιμότερη από την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Οι υπάρχουσες πιστωτικές γραμμές του ΕΜΣ στα κράτη μέλη έρχονται με διαχρονικές προϋποθέσεις – λιτότητας – για τα προγράμματα διάσωσης και τα μνημόνια της Τρόικας. Εάν το ΕΜΣ των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κρίση, πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός που θα επιτρέπει την παροχή άνευ όρων πιστωτικών γραμμών μηδενικού επιτοκίου στα κράτη μέλη που χρειάζονται χρηματοδότηση.

7) Επανεξέταση του προγράμματος αγοράς προμηθειών από την ΕΚΤ για να ευνοήσει τις ΜΜΕ

Η παροχή ρευστότητας στις τράπεζες και στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο στήριξης της πραγματικής οικονομίας και συνέβαλε στη δημιουργία νέων φούσκων ενεργητικού. Η ΕΚΤ θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις πολιτικές της σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση, ιδίως το πρόγραμμα αγοράς των εταιρειών, προκειμένου να αυξήσει σημαντικά την άμεση στήριξή της προς τις ΜΜΕ, υπό τον όρο της δέσμευσης της επιχείρησης για την προστασία της απασχόλησης, των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων.

8) Παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυναμικό της για την παροχή κεφαλαίων σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, υπό τον όρο της δέσμευσης της επιχείρησης για την προστασία της απασχόλησης, των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων.

9) Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων και των κερδοσκοπικών επιθέσεων

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εξαιρετικής μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι ανοικτές πωλήσεις θα πρέπει να απαγορευθούν. Τα συγκεκριμένα αγαθά ή τομείς που είναι κρίσιμοι για την αντιμετώπιση της κρίσης ή / και που έχουν ήδη επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση πρέπει να προστατεύονται από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα πρέπει να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τη μείωση των κινδύνων αυτών για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα κράτη μέλη πρέπει να κλείσουν τα χρηματιστήρια όταν πληρούνται τα κατώτατα όρια μεταβλητότητας.

10) Να τερματιστούν οι κυρώσεις της ΕΕ που πλήττουν τις πληγείσες χώρες

Ο κορωνοϊός είναι μια πανδημία. Μια κρίση για την υγεία σε μια χώρα έχει αντίκτυπο στον υπόλοιπο κόσμο. Η ΕΕ πρέπει να άρει αμέσως τις κυρώσεις στις τρίτες χώρες που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού, οι οποίες περιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την πρόσβαση σε ιατρικά και ανθρωπιστικά αγαθά, επιβάλλοντας έτσι συλλογική τιμωρία σε πολίτες και επιδεινώνοντας την πανδημία και πιέζοντας διεθνώς άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο.

Η Αριστερά θα βρίσκεται δίπλα στους εργάτες, τους ανέργους, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς και τις ευάλωτες κοινότητες για να αγωνιστούν για μια αποτελεσματική και δίκαιη ανταπόκριση σε αυτή την καταστροφή δημόσιας υγείας.

Καθώς θα ανακάμψουμε τελικά από αυτή την κατάσταση τους επόμενους μήνες, πρέπει να στραφούμε στο να βάλουμε ένα τέλος στο οικονομικό σύστημα που δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη και τα οικονομικά οφέλη μιας μικρής ελίτ σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας μας και του πλανήτη μας.

Οι υπογράφοντες:
José Gusmão
Martin Schirdewan
Manon Aubry
Dimitrios Papadimoulis
Chris MacManus


Κοινοποίηση