Κοινοποίηση

Εχθές, οι Ευρωβουλευτές της GUE/NGL που διαχειρίζονται θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των επιτροπών EMPL (Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων), ECON (Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής) και BUDG (Προϋπολογισμών), συναντηθήκαμε, παρουσία και του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των επιτροπών BUDG και EMPL Δημήτρη Παπαδημούλη, για να συντάξουμε μία διακήρυξη, για τα κομβικά ζητήματα στα οποία θεωρούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να επικεντρώσει τη δράση του κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Εμείς κρίναμε απαραίτητο να συνεισφέρουμε στο σημαντικό αυτό κείμενο -που σύντομα θα δημοσιευθεί στην ολότητά του- ορισμένα σημεία σχετικά με την Τεχνητή νοημοσύνη, τη Μηχανική Μάθηση και τη διαχείριση των Μαζικών Δεδομένων και συγκεκριμένα τις θεμελιακού επιπέδου αλλαγές που θα επιφέρουν στις εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα.

 

Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο οφείλει να θέσει υπό το μικροσκόπιο, καθώς έχει τεράστιες και ιδιαίτερα περίπλοκες προεκτάσεις. Φέρνει στο προσκήνιο την πραγματικότητα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και θα μετασχηματίσει, βαθιά και αναπόδραστα τις εργασιακές σχέσεις, ενώ θα δώσει σχήμα στα νέα μοντέλα παραγωγής που θε επέλθουν μαζί της.

 

Αυτή είναι η παράγραφος που προσθέσαμε στη διακήρυξη:

 

Μας προκαλεί ανησυχία η ταχεία ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, πρωτοκόλλων Μηχανικής Μάθησης και διαχείρισης Μαζικών Δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία, και το πώς το τρίπτυχο αυτό θα μπορούσε να επιδράσει, να επηρεάσει και πιθανώς ακόμα και να ισοπεδώσει τις εργασιακές σχέσεις, σε αυτή τη νέα τεχνολογική εποχή, όχι υπό τεχνοφοβικό πρίσμα, αλλά από την άποψη της πάγιας επιδίωξής μας για μία δίκαια κοινωνία για όλους.

====================

We are concerned, with regard to the expansion of Artificial Intelligence integration, Machine Learning protocols and Big Data management, and how this triptych might interact, affect and possibly devastate labour and employment relationships in the new era of technology; not through the prism of technophobia but from the point of view of maintaining the pursuit of a fair society for all. 

====================

 

Το μέλλον της εργασίας, ο αγώνας για τη διασφάλιση μιας δίκαιης κοινωνίας για όλους, η τεχνολογία ως καταλύτης των κοινωνικών μετασχηματισμών, είναι θέματα τα οποία η Αριστερά οφείλει να επεξεργαστεί και να παράσχει στην κοινωνία ένα όραμα και μια απάντηση για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Κρίνουμε λοιπόν αναγκαίο, για την Αριστερά που κοιτάζει μπροστά, να θέσουμε και αυτά τα θέματα στη συζήτηση, στη συγκυρία του προσυνεδριακού μας διαλόγου. Η αρχή θα γίνει στην Αυγή της Κυριακής 23/2, όπου θα δημοσιευθεί άρθρο μου για την εργασία, την εργατική τάξη και το άμεσο μέλλον της.


Κοινοποίηση