Κοινοποίηση

Ερώτηση του Ευρωβουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠΣ/The Left και μέλους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ε/Κ, Κώστα Αρβανίτη, στην Κομισιόν για τα Πετρέλαια Καβάλας

Ενώπιον της Κομισιόν φέρνει με ερώτησή του ο Κώστας Αρβανίτης τα σχέδια της «ENERGEAN OIL & GAS S.A.» για απολύσεις, την ώρα που η επιχείρηση έχει λάβει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία, ενισχύσεις που μεταξύ άλλων στοχεύουν και στη στήριξη της απασχόλησης και των εργαζομένων!

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία & της Ευρωομάδας της Αριστεράς/The Left, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ε/Κ, επισημαίνει την αντίφαση ανάμεσα στο σκοπό της ενίσχυσης που είναι μαζί με τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου Covid – 19, και η στήριξη των εργαζομένων, και μάλιστα κατά τρόπο αδιαίρετο.

Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οικονομική στήριξη μιας επιχείρησης, και μάλιστα με το ιλιγγιώδες ποσό των 100 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η επιχείρηση απεργάζεται σχέδια απολύσεων και αντικατάστασης εργαζομένων με χαμηλότερου κόστους εργολαβικούς!

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Αρβανίτης ρωτά την Επιτροπή ποια σχετική πρόβλεψη υπήρχε στη σύμβαση με την οποία παρασχέθηκε η πλουσιοπάροχη ενίσχυση και σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου να διασφαλιστεί στην εν λόγω εταιρεία η προστασία των θέσεων εργασίας, αλλά και ποιες θα είναι συνέπειες στην περίπτωση που αυτό τελικά δεν συμβεί.

«Η οικονομία δεν είναι έννοια ουδέτερη και απρόσωπη», υπογραμμίζει ο Κώστας Αρβανίτης. «Έχει τα πρόσωπα και τα ονόματα των ανθρώπων του μόχθου, των εργαζόμενων, των μισθωτών του σήμερα που κινδυνεύουν αύριο να μείνουν στον δρόμο στο πλαίσιο κάποιας «αναδιάρθρωσης». Η Ευρώπη που στηρίζει με τον αδρότατο οβολό της θησαυροφυλάκια πολυεθνικών δεν μας αφορά. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουμε τη μάχη για την Ευρώπη που με συνέπεια και σοβαρότητα θα δίνει προτεραιότητα στο μεγάλο κεφάλαιο της Ευρώπης, τους Εργαζόμενους, την προστασία τους αλλά και την ενίσχυση της θέσης τους στην μετα-covid οικονομική πραγματικότητα.

Ας μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι της ΕΕ ακόμη μια κρίση».

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Κώστα Αρβανίτη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Konstantinos Arvanitis (The Left)

Θέμα: Ερώτηση σχετικά με την ενίσχυση της εταιρείας «ENERGEAN OIL & GAS S.A.»

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση της εταιρείας «ENERGEAN OIL & GAS S.A.» με εκατό εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου Covid – 19, που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020/C91I/01). Σύμφωνα με την απόφαση, οι ενισχύσεις αυτές αποβλέπουν και στην στήριξη των εργαζομένων.

Δηλαδή ο σκοπός κάθε χορηγούμενης ενίσχυσης είναι αδιαίρετος. Επομένως, η ενίσχυση κάθε επιχείρησης συνοδεύεται με την απροϋπόθετη δέσμευση ότι θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι και δεν θα γίνονται απολύσεις.

Βάσιμες ενημερώσεις από τη διοίκηση της εταιρείας «ENERGEAN OIL & GAS S.A.» αποκαλύπτουν την πρόθεσή της για επικείμενες απολύσεις εργαζομένων της ή εξαναγκασμένες αποχωρήσεις και υποκατάστασή τους από εργολαβικά συνεργεία, εξέλιξη που αντιβαίνει στους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Υπήρξε πρόβλεψη στην εν λόγω σύμβαση για τη διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού με την υφιστάμενη σχέση εργασίας του;

Τυχόν μείωση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις επιφέρουν ως συνέπεια την υποχρέωση επιστροφής των ενισχύσεων;

Ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε με την οικονομική υποστήριξη επιχειρήσεων να διασφαλίζεται και η προστασία των εργαζομένων ως προς τις μισθολογικές αποδοχές και τη θέση εργασίας τους;

 

 

Η απάντηση της Επιτροπής

Τον Μάρτιο του 2020 η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να παρέχουν στήριξη για την αντιμετώπιση της οικονομικής διαταραχής που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου COVID-19. Επαφίεται στα κράτη μέλη να επιλέξουν τις εταιρείες που προτίθενται να στηρίξουν και να κοινοποιήσουν τα σχέδιά τους στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διατηρεί ίσους όρους στην εσωτερική αγορά, διασφαλίζοντας ότι η στήριξη είναι κατάλληλη και ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Η ΕΕ ενέκρινε μια ολοκληρωμένη κοινωνικοοικονομική απόκριση(1) για την προστασία των θέσεων εργασίας και των μέσων βιοπορισμού . Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)(2), χορηγήθηκε στην Ελλάδα δάνειο ύψους 5,3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων καθεστώτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ΕΚΤ + μπορούν να στηρίξουν προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση τόσο των εργαζομένων όσο και των ανέργων.

Η Ελλάδα θα λάβει μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη ύψους 17,8 δισ. ευρώ από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) για την επανεκκίνηση της οικονομίας της μετά την κρίση της νόσου COVID-19. Η Ελλάδα θα διαθέσει σχεδόν το 30 % του ποσού αυτού για την προώθηση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής. Ο ΜΑΑ στηρίζει επίσης τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικών μέσων, οι οποίες μπορούν τελικά να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι επενδύσεις πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», βάσει της οποίας αποκλείεται η στήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα.


Κοινοποίηση