Κοινοποίηση

Μία ακόμη αδικία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη σε βάρος εργαζόμενων, και μάλιστα του ΕΣΥ, φέρνει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ερώτησή του ο Κώστας Αρβανίτης.

Πρόκειται για την περίπτωση των εργαζόμενων στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 4000 στη Δημόσια Υγεία, τους οποίους η Κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, παρά το ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Η παραπάνω πρακτική παραβιάζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ και το Δικαστήριο της ΕΕ με πρόσφατη απόφασή του βάζει «φρένο» στην καταχρηστική πρακτική πολλαπλών διαδοχικών ανανεώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Αντί για την επιβεβλημένη και από τις πρόσφατες ευρωπαϊκές νομολογιακές εξελίξεις πλήρη ενσωμάτωσή τους στο ΕΣΥ ως εργαζομένων αορίστου χρόνου, οι τόσο κρίσιμοι και χρήσιμοι αυτοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ένα μέλλον αβεβαιότητας, ακόμη και το φάσμα της ανεργίας, παρά τα όσα επιτάσσουν Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Νομολογία.

Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός πως οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα του ΕΣΥ, σε μια στιγμή διαρκούς δοκιμασίας λόγω της πανδημίας του covid-19.

Απαντήσεις αλλά και δράση από την Κομισιόν για να προστατευθούν πραγματικά οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι και το (αποδεδειγμένο) δικαίωμά τους στη σταθερή εργασία ζητά με την ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ / The Left , και μέλος της Επιτροπής EMPL (Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Παρά και την πρόσφατη (εκδοθείσα τον 2ο/2021) απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία επισημάνθηκε ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίζουν μέτρα που να παρέχουν αποτελεσματικές και ισοδύναμες εγγυήσεις για την προστασία των εργαζομένων, και να επιβάλλονται δεόντως κυρώσεις στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να εξαλειφθούν οι συνέπειες της παραβάσεως του δικαίου της Ένωσης και συγκεκριμένα της Οδηγίας 1999/70, η Ελληνική Κυβέρνηση εξακολουθεί συστηματικά να παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Τούτο συμβαίνει και στο ευαίσθητο πεδίο της δημόσιας υγείας, όπου επιλέγει να καλύψει τις αναμφισβήτητες πάγιες και διαρκείς ανάγκες με προσωπικό που συνάπτει επί πενταετία διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Παραλείπει συστηματικά να λάβει αποτελεσματικά μέτρα που να εγγυώνται την προστασία της εργασίας, όπως επιτάσσει η κοινοτική οδηγία και ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, πολύ δε περισσότερο ενόψει και της πανδημίας covid 19.

Ερωτάται η Επιτροπή, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να υποχρεωθεί η Ελληνική Κυβέρνηση α) να εκπληρώσει τις προβλεπόμενες στην Οδηγία 1999/70 νόμιμες υποχρεώσεις της, για την προστασία της αορίστου χρόνου απασχόλησης β) να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας των απασχολούμενων δυνάμει του ειδικού προγράμματος  4000 στη δημόσια υγεία, επί πενταετία με διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.


Κοινοποίηση