Κοινοποίηση

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης στο μοντέλο της Βιώσιμης Ευρώπης και τα κριτήρια βάσει των οποίων αυτή θα πραγματοποιηθεί, κατέθεσε η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Πέτρου Κόκκαλη.

 

Το κείμενο της ερώτησης:

 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία την επικείμενη νομοθετική πρόταση για κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη το 2050, το στόχο μείωσης εκπομπών άνθρακα κατά τουλάχιστον 50% το 2030 και στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για μια Βιώσιμη Ευρώπη, η Επιτροπή θα προτείνει έναν μηχανισμό δίκαιης μετάβασης, ο οποίος θα περιλαμβάνει και ένα ταμείο ώστε να μην μείνει κανείς πίσω.
Θα βασιστεί σε πηγές χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, των ΚΜ καθώς και από την ΕΤΕπ, για τη μόχλευση των αναγκαίων ιδιωτικών και δημόσιων πόρων. Η στήριξη θα συνδέεται με τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή
– Με ποια κριτήρια θα γίνει η κατανομή της χρηματοδότησης στις 41 ανθρακικές περιφέρειες και με ποιο χρονικό ορίζοντα στο νέο ΠΔΠ καθώς τα κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης από τον άνθρακα;
– Το Ταμείο, στις επιλογές χρηματοδότησης θα δεσμεύεται από το στόχο του 1,5C;
– Σε ποιο χρονικό ορίζοντα και με ποια εργαλεία χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας σκοπεύει να συνεργαστεί με τις περιφέρειες, τα ΚΜ ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη συμμετοχή εμπλεκομένων φορέων, κατοίκων, εργαζομένων στην κατάρτιση τοπικών σχεδίων μετάβασης.

Κοινοποίηση