Κοινοποίηση

Σήμερα, τελευταία ημέρα της Ολομέλειας, θα συζητηθεί η προφορική ερώτηση που κατέθεσε εξ ονόματος της Επιτροπής ο πρόεδρος της LIBE, Juan Fernando López Aguilar, σχετικά με τις κυρώσεις της ΗΠΑ στη Βουλγαρία για λόγους διαφθοράς.

Υπό το πρίσμα αυτό, πώς προσεγγίζει η ΕΕ ζητήματα Δημοκρατίας, Κράτους Δικαίου & Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;

Γιατί, όπως διαπιστώνει και η Ομάδα DRFMG (Παρακολούθησης της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου & των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) της LIBE, δε θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επείγον ζήτημα την αντιμετώπιση των προκλήσεων;

Ποιες δράσεις σχεδιάζει η Επιτροπή για μια ισχυρή προσέγγιση της διαφθοράς σε κρατικό επίπεδο; Προτίθεται να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ;

Παρακολουθήστε τη συζήτηση που ξεκινά στις 15:45 ώρα Ελλάδος, καθώς και την τοποθέτησή μου, ζωντανά & με παράλληλη ελληνική διερμηνεία, εδώ:


Κοινοποίηση