Κοινοποίηση

Ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που τίθενται στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής EMPL για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, είναι και η γνωμοδότηση μου ως εισηγητής, για τον φάκελο “σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, με παράλληλη ελληνική διερμηνεία, εδώ:


Κοινοποίηση