Κοινοποίηση

Παρακολουθήστε ζωντανα τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής EMPL για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τοποθετηθώ κι εγώ, για το μέλλον της αλιείας στην Ευρωπή γενικά, αλλά και στη χώρα μας, καθώς και στην μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δηλαδή την ανάγκη εισροής νέων ανθρώπων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις παραθαλάσσιες κοινωνίες.

 

 

Λίγο αργότερα, στη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής για σήμερα, συζητάμε το θέμα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Κατώτατου Μισθού, ένα καίριο ζήτημα στο οποίο θα τοποθετηθώ κι εγώ.
 


Κοινοποίηση