Ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που τίθενται στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής EMPL για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, θα συζητηθεί και το θέμα  “Αλιείς για το μέλλον: Προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργατικού δυναμικού στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες” επί του οποίου θα τοποθετηθώ κι εγώ, περίπου στις 16.15.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, με παράλληλη ελληνική διερμηνεία, εδώ: