Κοινοποίηση

Εδώ μπορείτε να βρείτε την εξαιρετική, χρήσιμη και εμπεριστατωμένη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας και της Europol για την επίδραση της πανδημίας στην αγορά ναρκωτικών ουσιών και τη διαμόρφωση των συνθηκών στις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα:

https://www.emcdda.europa.eu/…/EU-Drug-Markets_Covid19…


Κοινοποίηση