Στιγμιότυπο από δράση της Ελληνικής Κοινότητας Στενού
Κοινοποίηση

Με μια επιστολή στο Δήμαρχο της Μεσσήνας παρεμβαίνει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία – GUE/NGL Κώστας Αρβανίτης στο θέμα που έχει προκύψει με τον χώρο της έδρας της Ελληνικής Κοινότητας του Στενού στη Μεσσήνα.

Στην επιστολή του, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τη νέα δημοτική αρχή της Ιταλικής πόλης να δώσει άμεση λύση στο ζήτημα της ενοικίασης του χώρου που η Ελληνική Κοινότητα χρησιμοποιεί από το 2012 ως έδρα της. Στον χώρο, πέραν από τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, και μια βιβλιοθήκη με 800 ελληνικά βιβλία στη διάθεση όλων των πολιτών, βρίσκουν στέγη μια σειρά από σημαντικές πολιτιστικές δράσεις της Κοινότητας, δράσεις που αποτελούν σημείο αναφοράς για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης και της περιοχής.

Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από τον Δήμαρχο να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην ανανέωση της μίσθωσης, η οποία έχει λήξει, δίνοντας τέλος στην αγωνία των Ομογενών για το μέλλον της Εστίας τους, σε μια περιοχή που το Ελληνικό στοιχείο έχει παρουσία από τα βάθη της αρχαιότητας.

Η υπόθεση έχει ήδη αποκτήσει δημοσιότητα, και απασχολεί τον Ιταλικό Τύπο, στον οποίο έχει δημοσιευτεί η επιστολή του Κώστα Αρβανίτη, ενώ συγκινητική ήταν η επιστολή του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας του Στενού Δανιήλ Μακρή με την οποία ευχαριστεί τον Ευρωβουλευτή για την στήριξή του στην υπόθεση, χάρη στην οποία τα μέλη της «αισθάνονται κοντά στην υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και την αλληλεγγύη», όπως γράφει χαρακτηριστικά.

Ακολουθούν το πλήρες κείμενο της επιστολής του Ευρωβουλευτή και φωτογραφική αναπαραγωγή της απάντησης του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας.

 


 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Προς τον κ. Δήμαρχο της Πόλης της Μεσσήνα

 

Θέμα: Έδρα της Ελληνικής Κοινότητας του Στενού

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,

 

θα ήθελα να σας εκφράσω την ανησυχία μου για την τύχη της έδρας της «Ελληνικής Κοινότητας του Στενού», έναν σύλλογο που εδρεύει στην περιοχή της Μεσσήνα με κύριο σκοπό την προώθηση και προστασία της ελληνικής γλωσσικής μειονότητας.

Όπως σίγουρα γνωρίζετε, ο Δήμος της Μεσσήνα το 2012 “οριοθετήθηκε“, κατόπιν αιτήματος του ίδιου δημοτικού φορέα (ψήφισμα 42 / C της 10.05.2011), ως «εδαφική περιοχή στην οποία ισχύουν οι διατάξεις για την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων που προβλέπονται από τον νόμο 482 / 1999» (απόφαση 44 της 10.02.2012), λόγω της παρουσίας μιας σημαντικής και ιστορικής ελληνικής γλωσσικής μειονότητας.

Ο προαναφερθείς νόμος αρ. 482 της 15ης Δεκεμβρίου 1999, «σε εφαρμογή του αρ. 6 του ιταλικού Συντάγματος και σε συμφωνία με τις γενικές αρχές που θεσπίζονται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς», δεσμεύει την Ιταλική Δημοκρατία να εγγυηθεί την προστασία της γλώσσας και της κουλτούρας των «ιστορικών γλωσσικών μειονοτήτων», που περιλαμβάνουν τους πληθυσμούς ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας (άρθ. 2, του ως άνω νόμου).

Η Ελληνική Κοινότητα του Στενού, τον Οκτώβριο του 2012, καθόρισε την έδρα της σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης  στη διεύθυνση Viale San Martino n. 273, το οποίο τότε κατασχέθηκε από το οργανωμένο έγκλημα και εκμισθώθηκε από τη δικαστική διοίκηση στον ελληνικό σύλλογο για την εκτέλεση δημοφιλών κοινωνικών δραστηριοτήτων. Φαίνεται ότι η διαδικασία δήμευσης ολοκληρώθηκε το 2018.

Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε αμέσως για κοινωνικές δραστηριότητες, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και για να φιλοξενήσει μια βιβλιοθήκη, μοναδική στο είδος της, με σχεδόν οκτακόσια ελληνικά βιβλία, δωρεά στην Κοινότητα από την  Εθνική Βιβλιοθήκη  της Ελλάδας, βιβλία που σήμερα είναι στη διάθεση όλων των πολιτών.

Αυτή η έδρα της ελληνικής κοινότητας της Μεσσήνα απέκτησε, με την πάροδο των χρόνων, θεμελιώδη ρόλο στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης, αποτελώντας σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους διακόσιους περίπου Έλληνες ή απόγονους Ελλήνων που ζουν στην πόλη, αλλά και για όλους τους φιλέλληνες και τους πολίτες της Μεσσήνα που ενδιαφέρονται για τη μνήμη και τη γνώση σχετικά με τις ιστορικές και πολιτιστικές τους ρίζες.

Οι πολλές κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην έδρα – λόγω και της κεντρικής της θέσης στην πόλη – πέτυχαν να εμπλέξουν όλους τους πολίτες της Μεσσήνα και είχαν μεγάλο αντίκτυπο στο εξωτερικό, τραβώντας την προσοχή ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας στον ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτήρα της πόλης.

H έδρα είναι, ακόμη, το Λειτουργικό Κέντρο για τη διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας, όπως επίσης αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, και βρίσκεται σε μια θέση εύκολα προσβάσιμη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πληροφορούμαι πως η συμφωνία μίσθωσης για το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε ως έδρα έχει πρόσφατα λήξει και ότι τα αιτήματα της Ελληνικής Κοινότητας να διατηρήσει, με τους τρόπους και τους όρους που επιτρέπονται από την ιταλική νομοθεσία, τη σταθερή και διαρκή χρήση της έδρας δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής καμία απάντηση. Η δημοτική διοίκηση δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση στο αίτημα για την ανανέωση παραχώρησης της έδρας, με το σημερινό καθεστώς της ενοικίασης.

Η Μεσσήνα, η πόλη στην οποία ξεκίνησε η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης το 1955, έχει μια σταθερή και βαθιά ριζωμένη ευρωπαϊκή κλήση και δεν μπορεί να μην ευαισθητοποιείται από την ανάγκη υποστήριξης και προστασίας της αναγνωρισμένης γλωσσικής μειονότητάς της. Αυτές οι αξίες είναι ρητά προστατευμένες και στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεσμεύει όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να «σέβονται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και να παρακολουθούν την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Ως εκ τούτου, ζητώ, κύριε Δήμαρχε, να εξετάσετε προσωπικά και άμεσα το ζήτημα που σας περιγράφω και να υποστηρίξετε ενεργά την Ελληνική Κοινότητα της Μεσσήνα, παρέχοντας με τους τρόπους που θα θεωρήσετε καταλληλότερους και χρησιμότερους μια επαρκή και κατάλληλη έδρα (ιδανικά εκείνη που βρίσκεται στο Viale San Martino, 273), προκειμένου να επιτραπεί η συνέχεια των περιγραφόμενων αξιέπαινων πρωτοβουλιών, η υψηλή πολιτιστική και κοινωνική αξία των οποίων αναγνωρίζεται στην Ιταλία και στο εξωτερικό, και οι οποίες σίγουρα θα είναι σε θέση να προσελκύσουν στην πόλη της Μεσσήνα την προσοχή και το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Με τη βεβαιότητα της ευγενικής σας ανταπόκρισης σας στέλνω τις καλύτερες ευχές μου,

Κώστας Αρβανίτης

SYRIZA – GUE/NGL MEP

 


Η Επιστολή του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας της Μεσσήνας προς τον Κώστα Αρβανίτη:

 

 

Το δημοσίευμα της Ιταλικής Εφημερίδας Gazzetta del Sud 1/7/2020

 


Κοινοποίηση