κεραμέως ειδικά σχολεία
Η Υπουργός Παιδείας στην ΕΡΤ για τα Ειδικά Σχολεία
Κοινοποίηση

Την ουσιαστική απουσία πρόνοιας της Ελληνικής Πολιτείας για την απρόσκοπτη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων φέρνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κώστας Αρβανίτης.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία – GUE/NGL ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση σχετικά με την κατάσταση που δημιουργεί στα Σχολεία για παιδιά με αναπηρίες και αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες η απουσία ουσιαστικής μέριμνας από την πλευρά της Κυβέρνησης για τις επιπλέον ανάγκες που συνεπάγεται η ιδιαίτερη φύση και αποστολή των Ειδικών Σχολείων.
Μέριμνα, που όπως επισημαίνεται στην ερώτηση η απουσία της δημιουργεί ζήτημα εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για Ίσες Ευκαιρίες για τα Άτομα με Αναπηρία, και την εγγύηση του Δικαιώματος στην Εκπαίδευση για Άτομα με Αναπηρίες.

Ζητούμενο στην περίπτωση των Ειδικών Σχολείων είναι τόσο η πραγματοποίηση συχνών τεστ σε μαθητές και προσωπικό όσο και η παροχή προστατευτικού εξοπλισμού.

Αυτή η απουσία μέριμνας ναρκοθετεί την εφαρμογή στην πράξη της ορθής -καταρχήν – απόφασης να παραμείνουν σε λειτουργία τα Ειδικά Σχολεία. Χωρίς τα επιπλέον μέτρα, απειλούνται λόγω της πανδημίας με de facto διακοπή της λειτουργίας τους, εξέλιξη πολλαπλάσια επιβαρυντική για τους μαθητές σε σχέση με τους μαθητές της Γενικής Εκπαίδευσης, εξέλιξη που αν τελικά συμβεί θέτει σε αμφισβήτηση το ίδιο το δικαίωμα των παιδιών αυτών στην Εκπαίδευση.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Κώστα Αρβανίτη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Τα Ειδικά Σχολεία για παιδιά με αναπηρίες και αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες έχουν εξαιρεθεί από την  απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης  να  κλείσει λόγω της πανδημίας του Covid τα σχολεία στην Επικράτεια μέχρι τις  30 Νοεμβρίου 2020.   Ωστόσο, η πλειοψηφία των  μαθητών που φοιτούν στα σχολεία αυτά, έχει πολλές φορές δυσκολίες στην εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό (πλύσιμο χεριών, τήρηση αποστάσεων,  χρήση μάσκας, κλπ) τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους κοινόχρηστους  χώρους. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη λειτουργία των σχολείων αυτών και θέτει σε πολλές περιπτώσεις σε κίνδυνο τα ίδια τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς  και τους φροντιστές τους. Από την άλλη η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει ώστε τα σχολεία αυτά να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, τόσο μέσω της πραγματοποίησης συχνών τεστ σε μαθητές και προσωπικό για την απομόνωση των πιθανών κρουσμάτων, όσο και με τη παροχή προστατευτικού εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και τους μαθητές των σχολείων.

Ερωτάται η Επιτροπή

-Εναρμονίζεται η παραπάνω κατάσταση με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για Ίσες Ευκαιρίες για τα Άτομα με Αναπηρία COM(2003) 650;

-Είναι συμβατή με την εγγύηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση (άρθρο 14 ΧΘΔΕΕ) και με το αναγνωριζόμενο στην ΕΕ (άρθρο 26 ΧΘΔΕΕ) δικαίωμα ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που θα τους διασφαλίζουν αυτονομία, ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο;


Κοινοποίηση