Κοινοποίηση

H προστασία της στέγασης και ο σεβασμός του δικαιώματος της ιδιοκτησίας αποτελεί κοινή πολιτική βούληση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει κατοχυρωθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Άρθρο 8), όσο και στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Άρθρο 19).

Ωστόσο στην Ελλάδα, εν μέσω επέλασης του δεύτερου κύματος της πανδημίας, με την ελληνική κοινωνία να βυθίζεται στην ανεργία εξαιτίας της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης, η ελληνική κυβέρνηση δρομολογεί την ψήφιση νομοσχεδίου με τον τίτλο «Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας», όπου τα φυσικά πρόσωπα εξομοιώνονται με νομικά, με σκοπό να καθίσταται δυνατή η πτώχευσή τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Περαιτέρω, επισφραγίζεται η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ενώ ακόμα και τα μελλοντικά εισοδήματα του οφειλέτη θα θεωρούνται τμήμα της πτωχευτικής περιουσίας.

Με βάση τους στόχους που έχει θέσει ο ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εξαγγελίες της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. von der Leyen για άμεση εφαρμογή της 19ης αρχής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δεδομένου μάλιστα του στόχου της ΕΕ για εξάλειψη της αστεγίας έως το 2030, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να αποτρέψει την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ένα νέο κύμα αστέγων μεσούσης της πανδημίας;

 

Απάντηση του κ. Gentiloni
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ο Κώδικας Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας(1) εισάγει καθεστώς αφερεγγυότητας για ιδιώτες. Ο εν λόγω κώδικας προβλέπει ότι οι πολίτες που έλαβαν πίστωση για να αγοράσουν την πρώτη κατοικία τους και έχουν υποστεί αιφνίδια απώλεια εισοδήματος, δικαιούνται εισοδηματική στήριξη για πέντε έτη. Ο κώδικας θεσπίζει επίσης μηχανισμό «πώλησης και επαναμίσθωσης» για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν διαδικασίες πτώχευσης ή εκκαθάρισης. Μέρος του μηνιαίου μισθώματος καλύπτεται από επιδότηση. Η μίσθωση μπορεί να διαρκέσει έως και δώδεκα έτη και ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο ανά πάσα στιγμή.
(1) Νόμος 4738/2020, ΦΕΚ A 207/27 Οκτωβρίου 2020, «ο κώδικας».

Κοινοποίηση