Κοινοποίηση

Στο νησί της Λέσβου, και συγκεκριμένα στην παραλία Σκάλα Ερεσού, ο καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας αποτελεί από τις 14/02/2018 αντικείμενο εξέτασης από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας – ΣτΕ), ύστερα από προσφυγή της τότε και νυν Δημοτικής Αρχής, με σαφές αίτημα την ακύρωση της σχετικής απόφασης της Νομαρχίας(1).

Με την απόφαση αυτή, το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας χαρακτηρίζεται άρτιο και οικοδομήσιμο παρά το ότι η Σκάλα Ερεσού είναι τοπόσημο φυσικού κάλλους που αναδεικνύει τον οικολογικό χαρακτήρα της περιοχής.

Ωστόσο, με την απόφαση του ΣτΕ να εκκρεμεί και την τοπική κοινωνία σε διαρκείς κινητοποιήσεις ενάντια σ’ αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα, η Yπηρεσία Δόμησης του νησιού έχει προχωρήσει παρανόμως στην προέγκριση οικοδομικής άδειας,(2) παρά τις νέες προσφυγές που άσκησε η δημοτική αρχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμσφισβητήσεων στις 15/12/2021.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, την οποία και επικαλούνται οι προσφυγόντες στο ΣτΕ;

Σκοπεύει να εγκαλέσει τις αρμόδιες αρχές που παρανομούν διπλά, αφενός μεν περιφρονώντας τις διαβουλεύσεις ενός δικαστηρίου που αποτελεί το κορυφαίο όργανο ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, αφετέρου δε επιδιδόμενες σε δράσεις εξαιρετικά αμφίβολης αναστρεψιμότητας, όπως είναι η εσπευσμένη αδειοδότηση δόμησης της περιοχής;

(1) Απόφαση 1740/258/23-10-2021 (ΦΕΚ Δ 36/14-12/2021).
(2) ΥΔΟΜ Δυτικής Λέσβου, προέγκριση υπ΄ αριθμόν 189002/18-12-2020.

 

Απάντηση του κ. Sinkevičius
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, τα εθνικά διοικητικά και/ή δικαστικά όργανα των κρατών μελών είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και για την επαλήθευση της συμμόρφωσης μεμονωμένων έργων και την παροχή κατάλληλων μέσων έννομης προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων.

Στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί επί των ζητημάτων που θίγονται στο ερώτημα. Επισημαίνεται επίσης ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει την εξουσία να εκδίδει διαταγές αναστολής εκτέλεσης για την πρόληψη μη αναστρέψιμης υποβάθμισης ή αλλαγής στην κατάσταση της περιοχής πριν από την έκδοση της απόφασής του.


Κοινοποίηση