Κοινοποίηση

 

Πρόσφατα, οι αρχές των ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση στον βουλευτή του ΕΚ Στέλιο Κούλογλου για να μεταβεί στον ΟΗΕ ως μέλος επίσημης αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στις Βρυξέλλες δεν έδωσε καμία εξήγηση για την απόφαση αυτή, παρά την επιστολή του Προέδρου του Κοινοβουλίου με την οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.

Η στάση των αμερικανικών αρχών φαίνεται να επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι ο πραγματικός λόγος της άρνησης είναι η προηγούμενη εργασία του κ. Κούλογλου ως δημοσιογράφου και παραγωγού ταινιών ντοκιμαντέρ. Ο Στέλιος Κούλογλου έχει χαρακτηριστεί από τη διεθνή οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου, Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, ως «σύμβολο της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα» και είναι καλά τεκμηριωμένο ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν επισήμως εκφράσει την ενόχλησή τους για τις δημοσιογραφικές έρευνές του.

1. Θεωρεί ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ότι οι αμερικανικές αρχές, αρνούμενες τη χορήγηση θεώρησης σε εκλεγμένο βουλευτή του ΕΚ, παραβιάζουν τις ορθές διπλωματικές πρακτικές;

2. Προτίθεται να ζητήσει σαφή εξήγηση των λόγων της άρνησης;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αποκατάσταση σχέσεων ισοτιμίας και αμοιβαιότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση(1)

(1) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left)

Konstantinos Arvanitis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Martin Schirdewan (The Left), Dietmar Köster (S&D), Elena Kountoura (The Left), Emmanuel Maurel (The Left), Malin Björk (The Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Chris MacManus (The Left), Helmut Scholz (The Left), Miguel Urbán Crespo (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Clare Daly (The Left), Mick Wallace (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου Borrell i Fontelles εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισχυροί και συχνοί διακοινοβουλευτικοί δεσμοί αποτελούν βασική διάσταση της σχέσης ΕΕ-Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) και παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις δραστηριότητες που προωθούνται στο πλαίσιο του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου.

H Επιτροπή έχει επίγνωση του συγκεκριμένου ζητήματος. Παρότι υποστηρίζει πλήρως το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η διαδικασία υποβολής αίτησης για θεώρηση από τις ΗΠΑ εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εκάστοτε αιτούντος και των αρμόδιων αρχών των ΗΠΑ. Σε περίπτωση που απορρίπτεται αίτηση θεώρησης, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική των προξενικών υπηρεσιών των ΗΠΑ είναι να κοινοποιούν απευθείας στον αιτούντα την απόφαση και να ενημερώνουν τον αιτούντα για τη νομική βάση της απόρριψης βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ. Η Επιτροπή θα ενθάρρυνε τον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επικοινωνήσει με την πρεσβεία των ΗΠΑ για να λάβει εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους της απόρριψης, εάν οι λόγοι αυτοί δεν ήταν μέχρι στιγμής ικανοποιητικοί.

Η πλήρης αμοιβαιότητα όσον αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης αποτελεί στόχο που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση με προορατικό τρόπο στις σχέσεις της με τρίτες χώρες. Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ, όπως ο μηχανισμός αμοιβαιότητας, ισχύουν μόνο για τις θεωρήσεις κατηγορίας Β των ΗΠΑ ως ισοδύναμες των θεωρήσεων βραχείας διαμονής Σένγκεν. Οι επίσημες αμερικανικές θεωρήσεις (όπως οι θεωρήσεις κατηγορίας Α) δεν είναι ισοδύναμες με τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής Σένγκεν.


Κοινοποίηση