Κοινοποίηση

Οι έντονες βροχοπτώσεις στη Λέσβο στις 8 Οκτωβρίου είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο νέος καταυλισμός προσφύγων στο Καρά Τεπέ. Αυτό δεν ήταν κάτι απροσδόκητο, δεδομένου ότι τόσο οι τοπικοί αξιωματούχοι όσο και οι βουλευτές του ΕΚ που επισκέφθηκαν τον χώρο σε αποστολή τον περασμένο μήνα είχαν προειδοποιήσει ότι η θέση και η δομή του νέου καταυλισμού ήταν εξαιρετικά ακατάλληλες. Λόγω της θέσης του, ο νέος καταυλισμός είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γεγονός που αποδείχτηκε πολύ γρήγορα στην αρχή της εποχής των βροχοπτώσεων, την περασμένη Πέμπτη, όταν όλες οι σκηνές πλημμύρισαν και καταστράφηκαν.

Στις 30 Σεπτεμβρίου αποστείλαμε επιστολή στους δύο αρμόδιους Επιτρόπους ζητώντας να μην κλείσει ο στρατόπεδο αλληλεγγύης στο Καρά Τεπέ, τον οποίο διαχειρίζονται ο δήμος Λέσβου, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και η κοινότητα ΠΙΚΠΑ, καθώς προβλέψαμε ότι ο νέος καταυλισμός θα καταστρεφόταν με την πρώτη ένδειξη κακοκαιρίας.

Επιθυμούμε να ερωτήσουμε την Επιτροπή:

1. Γιατί έκλεισαν οι δύο προηγούμενες εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούσαν σε γενικές γραμμές καλά και προσέφεραν στέγαση και βασικές υπηρεσίες με τρόπο που σεβόταν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια;

2. Γιατί, παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις, όλοι οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες στοιβάχτηκαν σε έναν άκρως ακατάλληλο καταυλισμό;

3. Είναι αποδεκτό να χορηγείται χρηματοδότηση σε δομές που είναι συγκρίσιμες με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του παρελθόντος και παραβιάζουν κατάφωρα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα;

Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

 

Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η απόφαση να κλείσει το κέντρο ΠΙΚΠΑ και, κατ’ επέκταση, να μεταφερθούν οι κάτοικοί του στον δημοτικό χώρο του Καρά Τεπέ ελήφθη από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των εν λόγω κέντρων. Ο χώρος του Καρά Τεπέ εξακολουθεί να λειτουργεί, φιλοξενώντας ευάλωτα άτομα.

Το κέντρο υποδοχής στο Μαυροβούνι αποτελεί προσωρινή εγκατάσταση που δημιουργήθηκε εντός ολίγων ημερών για την παροχή άμεσης στέγασης στους πρώην κατοίκους του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας (ΚΥΤ), μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ένα νέο μόνιμο ΚΥΤ. Η Επιτροπή παρέχει οικονομική και τεχνική στήριξη στις ελληνικές αρχές προκειμένου να εκτελεστούν βασικά έργα στο Μαυροβούνι, ιδίως έργα αποστράγγισης, υποδομών υδροδότησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υγιεινής. Η Επιτροπή έχει επίσης χρηματοδοτήσει τη μεταφορά περισσότερων από 2 700 αναγνωρισμένων προσφύγων και ευάλωτων αιτούντων άσυλο από τη Λέσβο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές, με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, με διεθνείς οργανισμούς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη βελτίωση της υλικής υποδομής του χώρου και των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, καθώς και για την παροχή επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στους κατοίκους του.

Προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο υποδοχής στη Λέσβο κατά τη διάρκεια του 2021, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τα ενωσιακά πρότυπα και θα προσφέρει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση της μετανάστευσης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συγκρότησε ειδική ομάδα δράσης, η οποία, από κοινού με τις ελληνικές αρχές, εργάζεται σε ένα κοινό πιλοτικό έργο για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης και των διαδικασιών ασύλου, καθώς και για τη δημιουργία νέων, πλήρως ανταποκρινόμενων στα σχετικά πρότυπα εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί.


Κοινοποίηση