Κοινοποίηση

Ο γαλλικός Τύπος εξέφρασε πρόσφατα ανησυχίες σχετικά με την πιθανή δυσλειτουργία των μασκών κατά του αμιάντου «Proflow» της εταιρείας 3Μ. Η μάσκα αυτή αποτελεί μέρος του εξοπλισμού περίπου του 70 % των 35 000 εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για την αφαίρεση του αμιάντου στη γαλλική επικράτεια. Η εταιρία 3M είναι, επίσης, σημαντικός παράγοντας του τομέα αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με γραμμές παραγωγής σε πολλά κράτη μέλη.

1. Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με το εύρος του φαινομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

2. Τί κάνει η Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου για την αγορά μασκών και ότι τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους ποιότητας σε αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας με ικανοποιητικό τρόπο;

3. Στο πλαίσιο της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας της για το 2022 σχετικά με την «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας», προτίθεται η Επιτροπή να προβλέψει ειδικά μέτρα για τα μέσα ατομικής προστασίας;

 

Leila Chaibi (The Left), Manuel Bompard (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Özlem Demirel (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Marc Botenga (The Left)


Κοινοποίηση