Κοινοποίηση

Tα πρόσφατα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης και στα νησιά Κεφαλονιά, Λευκάδα και Ιθάκη προκάλεσαν απώλειες ζωών καθώς και κατολισθήσεις, πλημμύρες, ζημιές σε επιχειρήσεις, διακοπές κυκλοφορίας στα οδικά δίκτυα, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, καταστροφές οικιών, υποδομών και ειδικά υποδομών υγείας.

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, η κλιματική κρίση καλπάζει, η κλιματική αδράνεια σκοτώνει ανθρώπους και καταστρέφει περιουσίες. Η Ευρώπη χρειάζεται άμεσα νέα εργαλεία πολιτικής προστασίας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Θα μπορούσε να συνδράμει τις πληγείσες περιοχές μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης και του rescEU;

2.Μπορεί η Ελλάδα να αιτηθεί την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την οικονομική ενίσχυση των περιοχών με σκοπό την αποκατάσταση των υλικών ζημιών και την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του οικείου πληθυσμού;

Petros Kokkalis (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL)

Απάντηση της κ. Ferreira εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) μπορεί να κινητοποιηθεί για να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται με την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές (ενέργειες με σκοπό τη στήριξη του πληγέντος πληθυσμού, την προσωρινή στέγαση, την επισκευή των υποδομών που υπέστησαν ζημίες, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις επιχειρήσεις καθαρισμού· οι ιδιωτικές ζημίες δεν είναι επιλέξιμες). Το ΤΑΕΕ ενεργοποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής και να αποδεικνύει ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες υπερβαίνουν είτε το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος είτε το 1,5 % του μέσου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των πληγεισών περιοχών.

Ωστόσο, το ΤΑΕΕ δεν είναι μέσο ταχείας αντίδρασης· η υλοποίησή του και η σχετική δημοσιονομική διαδικασία μπορεί να χρειαστούν αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθούν. Η άμεση βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών μπορεί να παρασχεθεί μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UCPM).

Πρέπει να υποβληθεί αίτηση συνδρομής από την πληγείσα χώρα στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο διαβιβάζει την αίτηση σε όλα τα κράτη μέλη και τα συμμετέχοντα κράτη. Τα εν λόγω κράτη μπορούν να προσφέρουν είτε ικανότητες προδεσμευμένες στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας είτε άλλες διαθέσιμες ικανότητες. Στο πλαίσιο του UCPM, το rescEU παρέχει βοήθεια όταν οι εθνικές ικανότητες και εκείνες που προσφέρονται από τα κράτη μέλη ή τα συμμετέχοντα κράτη δεν επαρκούν.

Η Ελλάδα δεν ζήτησε βοήθεια μέσω του UCPM στο πλαίσιο των πρόσφατων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή οποιαδήποτε προσφορά βοήθειας είτε από την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας είτε από το rescEU. Ωστόσο, η Ελλάδα ζήτησε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας δορυφορικής χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης του προγράμματος Copernicus και εννέα χάρτες παρασχέθηκαν για την υποστήριξη των εθνικών αρχών κατά την εκτίμηση των ζημιών[1].

[1] https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR465


Κοινοποίηση