Κοινοποίηση

Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012, η ελληνική υπηρεσία του Euronews εξυπηρετεί εκατομμύρια ελληνόφωνους στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, μεταδίδοντας όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα του Euronews στην ελληνική γλώσσα. Παρά τη σημαντική συμβολή της, η διοίκηση του Euronews αποφάσισε να τερματίσει τη λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου σημαίνει ότι η ελληνική υπηρεσία του Euronews θα είναι η πρώτη γλωσσική υπηρεσία της ΕΕ που θα αποσιωπηθεί και μια σχεδόν δεκαετής επένδυση της Επιτροπής θα χαθεί, τη στιγμή που το Euronews εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από την Επιτροπή. Επίσης, 28 εργαζόμενοι (δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικό προσωπικό) και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους στην κάλυψη ειδήσεων, ιδίως στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, θα μείνουν άνεργοι εν μέσω πανδημίας. Το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews είναι μια αδικαιολόγητη απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες της ΕΕ, την ανάγκη ενίσχυσης της πολυγλωσσίας και την ισότιμη συνύπαρξη των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ ως διακριτό και σημαντικό συστατικό του ευρωπαϊκού ιδεώδους.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει εγκρίνει τον τερματισμό της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews ή/και της χρηματοδότησής της;

2. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews;


Κοινοποίηση