Κοινοποίηση

Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012, η ελληνική υπηρεσία του Euronews εξυπηρετεί εκατομμύρια ελληνόφωνους στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, μεταδίδοντας όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα του Euronews στην ελληνική γλώσσα. Παρά τη σημαντική συμβολή της, η διοίκηση του Euronews αποφάσισε να τερματίσει τη λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου σημαίνει ότι η ελληνική υπηρεσία του Euronews θα είναι η πρώτη γλωσσική υπηρεσία της ΕΕ που θα αποσιωπηθεί και μια σχεδόν δεκαετής επένδυση της Επιτροπής θα χαθεί, τη στιγμή που το Euronews εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από την Επιτροπή. Επίσης, 28 εργαζόμενοι (δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικό προσωπικό) και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους στην κάλυψη ειδήσεων, ιδίως στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, θα μείνουν άνεργοι εν μέσω πανδημίας. Το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews είναι μια αδικαιολόγητη απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες της ΕΕ, την ανάγκη ενίσχυσης της πολυγλωσσίας και την ισότιμη συνύπαρξη των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ ως διακριτό και σημαντικό συστατικό του ευρωπαϊκού ιδεώδους.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει εγκρίνει τον τερματισμό της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews ή/και της χρηματοδότησής της;

2. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews;

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφάσισε να καταργήσει σταδιακά την απευθείας χρηματοδότηση που παρέχει στο Euronews σε περίοδο τριών ετών και να ανοίξει σταδιακά την αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού στον ανταγωνισμό.

Τον Ιούλιο του 2021, το Euronews ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δεν σκόπευε πλέον να ζητήσει ενωσιακή χρηματοδότηση για την ελληνόφωνη έκδοση. Πρόθεση του Euronews δεν ήταν να τερματίσει τη λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας, αλλά να την παραχωρήσει μέσω δικαιόχρησης, όπως έχει πράξει σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι προσπάθειες του Euronews να παραχωρήσει την υπηρεσία μέσω δικαιόχρησης υπήρξαν μέχρι στιγμής ανεπιτυχείς και ότι, ελλείψει χρηματοδότησης από την ΕΕ, η λειτουργία της ελληνόφωνης υπηρεσίας ενδέχεται να τερματιστεί.

Το Euronews δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την ελληνική τηλεοπτική υπηρεσία με δικούς του πόρους. Δεδομένου ότι το Euronews είναι ιδιωτική εταιρεία, η Επιτροπή δεν έχει λόγο στα οικονομικά και διοικητικά θέματα και τα θέματα προσωπικού του.

Η Επιτροπή κάλεσε το Euronews να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να συνεχίσει να είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα και να διερευνήσει άλλες εναλλακτικές λύσεις αντί του τερματισμού λειτουργίας της υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το Euronews συμφώνησε να δημιουργήσει μια ψηφιακή υπηρεσία στην ελληνική γλώσσα για τουλάχιστον ένα επιπλέον έτος, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της ΕΕ. Η ψηφιακή υπηρεσία θα επιτρέψει στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού που εργάζεται στην ελληνική υπηρεσία να διατηρήσει τη θέση του και θα είναι παρόμοια με άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Παράλληλα, το Euronews αναζητά κατάλληλους εταίρους για να παραχωρήσει την ελληνική τηλεοπτική υπηρεσία του μέσω δικαιόχρησης.


Κοινοποίηση