Κοινοποίηση

Τον Ιούλιο του 2021, 422 εργαζόμενοι που απασχολούνταν στο εργοστάσιο της GKN Driveline στο Campi Bisenzio (Ιταλία) απολύθηκαν χωρίς προειδοποίηση μετά το κλείσιμο του εργοστασίου τους. Η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης στην οποία συμμετέχει το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ) αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που καταδεικνύει ελλείψεις στην οδηγία για το ΕΣΕ:

Το ΕΣΕ ενημερώθηκε την ημέρα που ανακοινώθηκε η απόφαση της διοίκησης σχετικά με το κλείσιμο του εργοστασίου. Ως εκ τούτου, τα μέλη του ΕΣΕ δεν ήταν σε θέση να διατυπώσουν γνώμη με ουσιαστικό τρόπο.

Η κεντρική διοίκηση της GKN χρησιμοποίησε έναν περιοριστικό ορισμό των «διακρατικών ζητημάτων» για να παρακάμψει τη διαβούλευση με τα μέλη του ΕΣΕ.

Αυτό δείχνει ότι η οδηγία για το ΕΣΕ δεν επαρκεί όσον αφορά τη διασφάλιση του δικαιώματος των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, και ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Το δικαίωμα προσωρινής αναστολής της απόφασης μιας εταιρείας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης, η αναθεώρηση του ορισμού του διακρατικού χαρακτήρα ενός ζητήματος και η βελτίωση των εθνικών διαδικασιών για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι απαραίτητα.

Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της οδηγίας για το ΕΣΕ, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες ακατάλληλες πρακτικές στο μέλλον;


Κοινοποίηση