Κοινοποίηση

Η μεγάλη οικολογική καταστροφή στο δάσος του Αμαζονίου βρέθηκε στο επίκεντρο της Συνόδου των G7. Οι πυρκαγιές στον πνεύμονα του πλανήτη και σε συνθήκες παγκόσμιας υπερθέρμανσης, σοβαρής κλιματικής αλλαγής, συν ακραίων καιρικών φαινομένων διεθνώς, συνηγορούν υπέρ της ανάγκης να αναληφθεί άμεση δράση από πλευράς ΕE. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι διακηρυγμένη προτεραιότητα της Ένωσης.

Την ώρα που κράτη-μέλη, όπως η Γαλλία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία, ζητούν κυρώσεις σε βάρος της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ζαΐχ Μπολσονάρου στη Βραζιλία, και ενόσω η Γερμανία και η Νορβηγία αναστέλλουν τη χρηματοδότηση προς το Ταμείο για την Αμαζονία, ερωτάται η Κομισιόν:

Με ποια οικονομικά –και μη- μέσα θα κινητοποιηθεί στο πλαίσιο της διεθνούς αλληλεγγύης, προκειμένου να ενισχύσει τους πληθυσμούς στη Βραζίλια και στις όμορες χώρες;

Σκοπεύει να παγώσει ή να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία ΕΕ-Mercosur, και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά της αυξανόμενης αποψίλωσης του Αμαζονίου από την κυβέρνηση Μπολσονάρου, η οποία δρα στο όνομα επιχειρηματικών συμφερόντων, επιτιθέμενη μάλιστα στις οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος;

Εξετάζει τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εταιρίες που αποκομίζουν κέρδος δραστηριοποιούμενες στον Αμαζόνιο θα καλούνται να αποδεικνύουν πως, για την παραγωγή των προϊόντων τους, δεν προκαλούν αποδάσωση και αποκαθιστούν τα οικοσυστήματα που πλήττονται από τις δραστηριότητές τους;

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Petros Kokkalis (GUE/NGL) , Elena Kountoura (GUE/NGL) , Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

 

Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή παρέχει βοήθεια στις χώρες του Αμαζονίου που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές και βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις αρμόδιες αρχές. Ενεργοποιήθηκαν αμέσως οι διπλωματικοί δίαυλοι της ΕΕ και ορισμένα επιχειρησιακά μέσα για τη βελτίωση της κατάστασης, μεταξύ άλλων το σύστημα χαρτογράφησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Copernicus(1). Το ζήτημα συζητήθηκε πρόσφατα από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τον υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας στο περιθώριο της 74ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, η ΕΕ χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα σχετικά με τα δάση και τη χρήση γης στη λεκάνη του Αμαζονίου συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ και σχεδιάζει νέες δράσεις συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή εξετάζει την πιθανή στήριξη επιπλέον πρωτοβουλιών στις οποίες θα συμμετέχουν οι χώρες του Αμαζονίου.

Η ΕΕ και η Mercosur διαπραγματεύονται επί του παρόντος μια συνολική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και ουσιαστικές διατάξεις που θα επιτρέπουν τον διάλογο και τη συνεργασία για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και το περιβάλλοντος. Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι η εν λόγω συμφωνία θα εξασφαλίσει μια πολύτιμη πλατφόρμα για ανταλλαγή απόψεων με τα υπογράφοντα κράτη της Mercosur, μεταξύ άλλων σχετικά με θέματα που αφορούν τη βιοδιαφοροποίηση, τη διαχείριση των δασών και την κλιματική αλλαγή.

Τέλος, η ανακοίνωση της ΕΕ με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη»(2) περιγράφει σημαντικές δράσεις για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών , συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης πρόσθετων ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών μέτρων από την πλευρά της ζήτησης, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν ισότιμους όρους, να αυξήσουν τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών που συνδέεται με τις εισαγωγές εμπορευμάτων στην ΕΕ.

(1) https://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=2&lat=25.90391&lon=64.75146&layers=0BT00
(2) https://ec.europa.eu/info/publications/eu-communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en

Κοινοποίηση