Κοινοποίηση

Ερώτηση προς την Επιτροπή

Μια από τις πρώτες αποφάσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης, μετά τις εθνικές εκλογές της 7.7.2019, ήταν να εντάξει απευθείας στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση (ΕΡΤ) και το Αθηναϊκό — Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων («Athens News Agency — Macedonian Press Agency»).

Επιπλέον, με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 81, 8.7.2019) ορίζεται η μεταφορά της αρμοδιότητας του σωφρονιστικού συστήματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που εποπτεύει τις αστυνομικές αρχές. Επίσης, στο ίδιο υπουργείο θα υπάγονται πλέον και οι αρμοδιότητες της μεταναστευτικής πολιτικής.

Με βάση τις αλλαγές αυτές που επηρεάζουν άμεσα την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών, αλλά και με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική για την ανεξαρτησία του Τύπου, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχουν άλλα κράτη μέλη της ΕΕ όπου η εποπτεία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό; Αν ναι, σε ποιες χώρες και από πότε εφαρμόζεται;
2. Υπάρχουν κράτη μέλη στα οποίοα η αντιμετώπιση θεμάτων Δικαιοσύνης, μεταναστευτικής πολιτικής και δημόσιας ασφάλειας να έχει υπαχθεί στο ίδιο υπουργείο;

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL) , Alexis Georgoulis (GUE/NGL) , Petros Kokkalis (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Elena Kountoura (GUE/NGL)

 

Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (28/10/19):

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα. Όπως ορίζει το άρθρο 30 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να «είναι νομικά διακριτές από την κυβέρνηση και λειτουργικά ανεξάρτητες από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, καθώς και από κάθε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα».

Η διαδικασία διορισμού του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων της ρυθμιστικής αρχής επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε κράτους μέλους. Το Ε.Σ.Ρ. διορίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τη μελέτη του 2015 με θέμα «Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων — επισκόπηση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των ρυθμιστικών αρχών (AVMS-Radar)», η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα 13 κράτη μέλη όπου ο εν λόγω φορέας διορίζεται από τη νομοθετική εξουσία (κοινοβούλιο ή κοινοβουλευτική επιτροπή).

2. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών είναι αρμόδιες για την οργάνωση των πεδίων αρμοδιοτήτων των υπουργείων τους με βάση τις προτεραιότητες και τις επιλογές πολιτικής τους.


Κοινοποίηση