Κοινοποίηση

Λίγες μόλις μέρες μετά την ανακοίνωση του υποτιθέμενου νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον Πρόεδρο Erdoğan(1), η Τουρκία αποχώρησε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, εν μέσω καταγγελιών για δολοφονίες τουλάχιστον 300 γυναικών το 2020(2). Παράλληλα, στις 17 Μαρτίου, ανακοινώθηκε η απόφαση αφαίρεσης της βουλευτικής ιδιότητας του βουλευτή του HDP, Ömer Faruk Gergerlioğlu, παρά την προσφυγή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο(3). Μάλιστα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Τουρκίας προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο ζητώντας την πλήρη απαγόρευση του HDP(4). Υπενθυμίζεται δε ότι, παρά την τελική απόφαση του ΕΔΔΑ(5), ο Selahattin Demirtaş παραμένει φυλακισμένος, ενώ την άμεση απελευθέρωσή του ζητά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(6). Ωστόσο, παρά τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Μαρτίου φαίνεται ότι ετοιμάζεται για θετική ατζέντα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Ερωτάται το Συμβούλιο:

1. Ποια μέτρα θα λάβει για να αποτρέψει την απαγόρευση του HDP και την πολιτική δίωξη των βουλευτών του;

2. Ποια μέτρα θα λάβει για να αποτρέψει την καταστολή του πολιτικού πλουραλισμού στην Τουρκία και να εγγυηθεί τις πολιτικές ελευθερίες;

3. Με ποια μέτρα θα αντιμετωπίσει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία;

(1) https://www.france24.com/en/live-news/20210302-erdogan-unveils-turkish-human-rights-action-plan
(2) https://www.politico.eu/article/turkey-istanbul-convention-council-of-europe-violence-against-women/, https://www.dw.com/en/turkey-quits-istanbul-convention-on-violence-against-women/a-56936323, https://www.nytimes.com/2021/03/20/world/europe/turkey-erdogan-women-violence.html
(3) https://www.hdp.org.tr/en/gergerlioglu-has-been-stripped-of-his-deputyship-by-the-order-of-the-government/15181/
(4) https://www.bbc.com/news/world-europe-56438070, https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/turkey-moves-to-ban-pro-kurdish-hdp-party/
(5) https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2214305/17%22],%22itemid%22:[%22001-207173%22]}, https://www.reuters.com/article/us-turkey-echr-demirtas-idUSKBN28W1PJ
(6) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0028_EN.html

Dimitrios Papadimoulis (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left)

 

Απάντηση:

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της 18ης Ιουνίου 2019(1), δήλωσε ότι προβληματίζεται ιδιαίτερα για τη συνεχιζόμενη και άκρως ανησυχητική οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης. Το Συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι η συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ανεξαρτησία και τη λειτουργία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή, όπως δεν μπορούν να γίνονται ανεκτοί και οι συνεχείς περιορισμοί, συλλήψεις, φυλακίσεις και άλλα μέτρα κατά των δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, μελών πολιτικών κομμάτων, βουλευτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων, κατά την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Το Συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι οι δικαστικές διαδικασίες που έχουν ως στόχο θεμιτές και νόμιμες δραστηριότητες των μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες και ότι η Τουρκία οφείλει να αντιμετωπίσει επειγόντως και αποτελεσματικά αυτές τις αρνητικές εξελίξεις και τις πολλές άλλες σοβαρές ελλείψεις και εκκρεμότητες που προσδιορίζονται στην έκθεση της Επιτροπής(2). Οι θέσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στη δήλωσή τους της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την Τουρκία(3), τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, σημείωσαν ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα παραμένουν μείζον ζήτημα και ότι οι στοχευμένες επιθέσεις κατά πολιτικών κομμάτων και μέσων ενημέρωσης και άλλες πρόσφατες αποφάσεις συνιστούν σοβαρή οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις της Τουρκίας για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων των γυναικών.

(1) 10446/19.
(2) Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2019, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM(2019) 260 final· 9810/19.
(3) SN 18/21.

Κοινοποίηση