Κοινοποίηση

Μετά από τις τραγικές εξελίξεις στο Ιντλίμπ, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, δήλωσε ότι οι πρόσφυγες αποτελούν πλέον πρόβλημα της Ευρώπης και του κόσμου και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα «δεν είχε άλλη επιλογή» παρά να χαλαρώσει τους συνοριακούς ελέγχους, αφού δεν έλαβε επαρκή βοήθεια για τη φιλοξενία 3,7 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων.

Στο πλαίσιο αυτό, και εν μέσω πολλών σχετικών διαρροών στα τουρκικά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, σημειώνονται αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας.

Το πρόβλημα επιτείνει η σημερινή δραματική κατάσταση των συνθηκών στα ελληνικά νησιά, όπου δεν έχουν ληφθεί ριζικά μέτρα αποσυμφόρησης και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει στη συνεργασία της με την Τουρκία για να εγγυηθεί την πιστή εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και την ανακοπή των ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την ανακούφιση των εγκλωβισμένων στα ελληνικά νησιά προσφύγων;

3. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή, σχέδιο για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα και για τον δίκαιο καταμερισμό τους στα κράτη μέλη, με δεδομένη την κλιμάκωση της σύρραξης στη Συρία και την τουρκική στάση;

Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

 

Απάντηση της κ. Γιοχάνσον
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας(1) και συνεχίζει να παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε στις 9 Μαρτίου 2020, μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ότι οι γραμμές επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν ανοικτές και ενεργές(2).

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη στήριξη της Ελλάδας(3) περιλαμβάνει δύο επιχειρήσεις ταχείας επέμβασης στα σύνορα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα με την Τουρκία, χρηματοδοτική συνδρομή έως και 700 εκατ. ευρώ και αποστολή στην Ελλάδα επιπλέον εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Η χρηματοδοτική συνδρομή συμπληρώνει τα 2,23 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα για σκοπούς που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τα σύνορα την τελευταία πενταετία.

Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με τον Frontex και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για τη στήριξη των ελληνικών αρχών στον τομέα των εθελοντικών επιστροφών και συντονίζει τη διαδικασία μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων από την Ελλάδα με βάση περίπου 1.600 εθελοντικές δεσμεύσεις των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης(4), τα κράτη μέλη και τα συμμετέχοντα κράτη προσέφεραν πάνω από 90.000 είδη ως βοήθεια στην Ελλάδα στους τομείς της κινητικότητας, της υγείας, της υγιεινής και της στέγασης.

Η Επιτροπή στηρίζει επίσης τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να αυξήσουν το ιατρικό προσωπικό, να βελτιώσουν τις συνθήκες υποδοχής, να εξασφαλίσουν κατάλληλη στέγαση και να επιταχύνουν τις μεταφορές προς την ηπειρωτική χώρα.

Τέλος, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο θα περιλαμβάνει προτάσεις για ουσιαστικές μορφές αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη πρώτης εισόδου.

(1) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
(2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_429
(3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_384
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019D0420

Κοινοποίηση