Κοινοποίηση

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια κατά της COVID-19, η Κύπρος θα πρέπει να λάβει έως τα τέλη Μαρτίου 2021 επαρκείς ποσότητες για τον εμβολιασμό 200 000 ατόμων. Ωστόσο, από τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι οι ποσότητες που θα παραληφθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα δεν θα επαρκούν ούτε καν για τον εμβολιασμό του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των ευπαθών ομάδων. Την ίδια κατάσταση αντιμετωπίζουν και πολλά άλλα κράτη μέλη. Λόγω της βραδύτητας των διαδικασιών, οι κυβερνήσεις στην ΕΕ δέχονται αυξανόμενη πίεση για επιτάχυνση των ρυθμών εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Υπό το πρίσμα της κατάστασης αυτής, καταρτίζει άραγε η Επιτροπή ένα εναλλακτικό/εφεδρικό σχέδιο προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να εξασφαλιστoύν άμεσα επαρκείς δόσεις εμβολίων, να υπάρξει ισότιμη πρόσβαση στο εμβόλιο ως δημόσιο αγαθό και να διασφαλιστεί ότι αυτό θα διατίθεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες;

Giorgos Georgiou (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Marc Botenga (The Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Kateřina Konečná (The Left)

 

Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια(1), η Επιτροπή εξασφάλισε στα κράτη μέλη πρόσβαση στα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 μόλις αυτά καθίστανται διαθέσιμα.

Η Επιτροπή έχει συνάψει συμφωνίες προαγοράς με έξι παρασκευαστές εμβολίων, ενώ προχωρούν οι διαπραγματεύσεις και με άλλες εταιρείες, ώστε να εξασφαλιστούν περισσότερες δόσεις.

Οι συμφωνίες προαγοράς περιέχουν δεσμευτικές παραγγελίες όσον αφορά τόσο τον αριθμό των δόσεων εμβολίου που πρέπει να παραδοθούν όσο και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι έξι εταιρείες εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια, η οποία συμφωνήθηκε με τα κράτη μέλη, κάθε εμβόλιο, μόλις εγκριθεί και παραχθεί, θα διατίθεται στα κράτη μέλη ταυτόχρονα, με βάση το μέγεθος του πληθυσμού.

Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τους εμβολιασμούς στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της διαθεσιμότητας των εμβολίων κατά τις προσεχείς εβδομάδες και τους προσεχείς μήνες. Η Επιτροπή και η BioNTech-Pfizer κατέληξαν σε συμφωνία(2) σχετικά με την επιτάχυνση της παράδοσης 10 εκατομμυρίων δόσεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Στις 14 Απριλίου του 2021 η Επιτροπή ανακοίνωσε(3) ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 θα παραδοθούν επιπλέον 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου BioNTech-Pfizer. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ενέκρινε τρίτη σύμβαση με την BioNTech-Pfizer, η οποία θα προβλέπει την παράδοση 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίου κατά την περίοδο 2021-2023.

Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι είναι πλήρως προσηλωμένη στην ταχεία παράδοση των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και ότι συνεργάζεται με τους παρασκευαστές για την επιτάχυνση της παραγωγής.

(1) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_el
(2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1202
(3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1741

Κοινοποίηση