Κοινοποίηση

Γιατί δεν εφαρμόζεται η διακηρυγμένη ενωσιακή αρχή της πλήρους διαφάνειας όσον αφορά τη δημοσιοποίηση όλων των συμβάσεων/συμφωνιών που έχουν συνάψει ΕΕ και κράτη μέλη με φαρμακευτικές εταιρείες για την παρασκευή και αγορά εμβολίων κατά της COVID-19 και πώς έχουν χρησιμοποιήσει οι εταιρείες αυτές τις προκαταβολές που έχουν λάβει μέχρι σήμερα από δημόσιους πόρους για την ανάπτυξη και την παραγωγή του εμβολίου;

Giorgos Georgiou (The Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Marc Botenga (The Left), Kateřina Konečná (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Leila Chaibi (The Left), Emmanuel Maurel (The Left)

 

Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πλήρης γνωστοποίηση των συμβάσεων εμβολίων κατά της COVID-19 (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τις πληρωμές και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα) αποτρέπεται, στο παρόν στάδιο, για λόγους εμπιστευτικότητας, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του ευαίσθητου χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, εκ των οποίων ορισμένες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση για διαφάνεια και λογοδοσία και έχει συμμετάσχει σε διαβουλεύσεις με τους παρασκευαστές εμβολίων όσον αφορά τη δυνατότητα γνωστοποίησης τόσο των συμφωνιών προαγοράς όσο και των συμφωνιών αγοράς που έχουν συναφθεί για εμβόλια κατά της COVID-19. Οι προσαρμοσμένες για την απόκρυψη ορισμένων πληροφοριών εκδόσεις των συμφωνιών που συνάφθηκαν με τις εταιρείες Janssen Pharmaceutica NV(1), CureVac AG(2), Sanofi Pasteur SA & GlaxoSmithKline Biologi‐cals SA(3), AstraZeneca(4), BioNTech/Pfizer(5) (6) και Moderna(7) είναι ήδη δημοσιευμένες στον ιστότοπο της Επιτροπής, ενώ οι συζητήσεις με άλλους παρασκευαστές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις περισσότερες συμφωνίες προαγοράς τα εκταμιευόμενα ποσά προορίζονται για τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης και/ή την κάλυψη του κόστους παραγωγής/παρασκευής, ενώ σε άλλη σύμβαση το ποσό καλύπτει μόνο μέρος της τιμής παράδοσης. Οι διατάξεις των συμφωνιών προαγοράς έχουν προσαρμοστεί στη μεμονωμένη περίπτωση της ανάπτυξης εμβολίων και ετοιμότητας παρασκευής του προμηθευτή.

(1) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/jj_apa_202005071550.pdf
(2) https://ec.europa.eu/info/files/curevac-redacted-advance-purchase-agreement_en
(3) https://ec.europa.eu/info/files/sanofi-gsk-redacted-advance-purchase-agreement_en
(4) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/apa_astrazeneca.pdf
(5) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/redacted_advance_purchase_agreement_biontech-pfizer_0.pdf
(6) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/redacted_purchase_agreement_biontech-pfizer_0.pdf
(7) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/redacted_advance_purchase_agreement_moderna_0.pdf

Κοινοποίηση