Κοινοποίηση

Πρόσφατο δημοσίευμα(1) αναφέρει ότι διάφορα κράτη μέλη, όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Σλοβενία, δεν προχωρούν στην αγορά του συνόλου των εμβολίων της Moderna που τους αναλογούν. Ειδικότερα η Ελλάδα φέρεται να αγόρασε μόνο 1,8 εκ. δόσεις, παρότι είχε το δικαίωμα να ζητήσει περίπου 2 εκ. επιπλέον δόσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το γεγονός αυτό εκμεταλλεύεται ήδη η Γερμανία, με τη Γαλλία και τη Δανία να ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα, προκειμένου να προμηθευτούν περισσότερες δόσεις από αυτές που τους αναλογούν βάσει του κεντρικού ευρωπαϊκού σχεδίου κατανομής των εμβολίων.

Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πόσες δόσεις του εμβολίου της Moderna θα μπορούσε να προμηθευτεί η Ελλάδα και πόσες έχει ζητήσει να προμηθευτεί;

2. Με δεδομένες τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον αναγκαίο μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού των κρατών μελών, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να επιταχυνθεί ο μαζικός εμβολιασμός;

3. Καθώς η ΕΕ έχει συμβάλει με γενναία χρηματοδότηση στη παραγωγή των εμβολίων, εξετάζει το ενδεχόμενο εξασφάλισης, μετά από διαπραγμάτευση, της πατέντας των εμβολίων, ώστε να καταστεί δυνατή η μαζικότερη παραγωγή τους από διάφορες παραγωγικές μονάδες και, συνακόλουθα, να επιταχυνθεί τόσο η προμήθεια εμβολίων από τα κράτη μέλη όσο και ο μαζικός εμβολιασμός;

(1) https://www.politico.eu/article/germany-buys-extra-coronavirus-vaccine-doses-from-eu-countries/

 

Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 ,(1) η κατανομή των δόσεων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 στα κράτη μέλη πραγματοποιείται με βάση το πληθυσμιακό τους μέγεθος. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να μην παραγγείλουν όλες τις δόσεις που τους αναλογούν, ενώ άλλα επιθυμούν ενδεχομένως να παραγγείλουν περισσότερες. Παρά το ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας στρατηγικής(2), έχει δημοσιεύσει τον συνολικό αριθμό των δόσεων που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής, δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει τον αριθμό των δόσεων που έχουν κατανεμηθεί στα επιμέρους κράτη μέλη, στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, ούτε συνολικά ούτε από μεμονωμένες εταιρείες, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Moderna. Η Επιτροπή δεν μπορεί ούτε να κοινοποιήσει τον αριθμό των δόσεων που έχουν όντως παραγγείλει τα κράτη μέλη.

2. Στις 19 Ιανουαρίου 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση(3) για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη ώστε να ενισχύσουν τον εμβολιασμό, π.χ. με τον καθορισμό στόχων για τους προσεχείς μήνες(4). Η Επιτροπή έχει επίσης δρομολογήσει διαδικασία κοινής προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19. Οι χώρες μπορούν τώρα να κάνουν τις παραγγελίες τους.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση με τίτλο «Εκκολαπτήριο HERA: προνοώντας μαζί έναντι της απειλής των παραλλαγών της νόσου COVID-19»(5), στην οποία περιγράφει τη στρατηγική της για την αντιμετώπιση των νέων παραλλαγών του κορονοϊού και για την ταχεία ανάπτυξη και παραγωγή εμβολίων προσαρμοσμένων στις παραλλαγές αυτές. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, μέσω της νέας ειδικής ομάδας(6), συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τη φαρμακοβιομηχανία με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX%3A52020DC0245
(2) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
(3) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-united-front-beat-covid-19_en.pdf
(4) Έως το καλοκαίρι του 2021 αναμένεται ιδίως ότι τα κράτη μέλη θα έχουν εμβολιάσει τουλάχιστον το 70 % του ενήλικου πληθυσμού.
(5) Ευρωπαϊκή αρχή για την αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (ΗΕRA) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19-variants_en.pdf
(6) Ό.π.

Κοινοποίηση