Κοινοποίηση

28 απορριπτικές αποφάσεις σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο μέσα σε πέντε ημέρες χωρίς συνέντευξη, είναι η νέα πρακτική της Ελληνικής Κυβέρνησης.

28 άνθρωποι που έφτασαν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ικέτες, απορρίπτονται από το «σύστημα» επειδή δεν βρέθηκε διερμηνέας για την υποχρεωτική συνέντευξη στη μητρική τους γλώσσα!

Έτσι εννοεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη την Διεθνή Προστασία; Αυτή είναι η εφαρμογή στην πράξη της «ιδέας» για επιτάχυνση των διαδικασιών; «Δε βρίσκω διερμηνέα – δεν έχει άσυλο»; 

Η αιφνιδιαστική μαζική απόρριψη των αιτημάτων, πέρα από το ηθικό ζήτημα που εγείρει δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Διοίκησης με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Στα ζητήματα αυτά καλείται να τοποθετηθεί, καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στην ερώτηση που καταθέσαμε πριν από λίγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

 

Ερώτηση σχετικά με την απόρριψη 28 αιτούντων άσυλο λόγω έλλειψης διερμηνείας.

Στο διάστημα 15 με 20 Νοεμβρίου, το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ) Λέσβου εξέδωσε αιφνιδιαστικά  επίδοση απορριπτικών αποφάσεων σε 28 αιτούντες άσυλο από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, χωρίς την  υποχρεωτική εκ του νόμου διεξαγωγή συνέντευξή τους με τις αρμόδιες αρχές με τη δικαιολογία της έλλειψης διερμηνείας.

 

Ερωτάται η επιτροπή:

  • Είναι η συγκεκριμένη πρακτική συμβατή με την Οδηγία 2013/33/ΕΕ (άρθρα 12-17) που ορίζει ως υποχρεωτική τη διαδικασία προσωπικής και ουσιαστικής συνέντευξης των αιτούντων άσυλο;  Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την αιτιολόγηση της διοίκησης «ο αιτών δεν παρέστη σε προσωπική συνέντευξη καθώς οι επανειλημμένες προσπάθειες εξεύρεσης υπηρεσιών διερμηνείας στη γλώσσα επικοινωνίας του κατέστησαν ανεπιτυχείς», εφόσον είναι υποχρέωση του Γραφείου Ασύλου να παρέχει την κατάλληλη διερμηνεία και η συνέντευξη θα μπορούσε να παραλειφθεί μόνο σε περιπτώσεις που επίκειται θετική απόφαση ή λόγοι υγείας κωλύουν τη διεξαγωγή της;
  • Είναι σύννομο με την Κοινοτική νομοθεσία το γεγονός ότι η επίδοση των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων έγινε σε γλώσσες που δεν κατανοούν οι αιτούντες και η συζήτηση της προσφυγής επί της απόφασης πρώτου βαθμού προσδιορίστηκε σε διάστημα ολίγων ημερών, χωρίς να τους παρασχεθεί νομική συνδρομή σε κανένα στάδιο έως σήμερα;
  • Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η Επιτροπή για την πλήρη διασφάλιση του δικαιώματος των αιτούντων άσυλο στη διεθνή προστασία;

Κοινοποίηση