Κοινοποίηση

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ευρωβουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία – GUE/NGL  Κώστα Αρβανίτη & Πέτρου Κόκκαλη για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής του χειμάρρου Κραυσίδωνα στον Βόλο.

 

Ερώτηση προς την Κομισιόν για την ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα LIFE – Environment περιοχή του χειμάρρου Κραυσίδωνα στον Βόλο, κατέθεσαν σήμερα από κοινού οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και Πέτρος Κόκκαλης.

Η εγνωσμένη περιβαλλοντική και οικολογική αξία της περιοχής συνεχίζει να απειλείται, από την απόφαση αρ. 204/2017 του Δήμου Βόλου, που, μεταξύ άλλων, συνδέει τις παρόχθιες οδούς με το κεντρικό οδικό δίκτυο της πόλη του Βόλου, κάτι που επιβαρύνει σημαντικά το οικοσύστημα της περιοχής και υποβαθμίζει ουσιαστικά το φυσικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, οι Ευρωβουλευτές ρωτούν την Επιτροπή, αν τελικά ερεύνησε το θέμα, όπως είχε δεσμευθεί στο παρελθόν και ποια τα συμπεράσματα της, καθώς και ποια είναι τα μέτρα προτίθεται να λάβει σε περίπτωση που διαπιστωθούν αυθαιρεσίες που αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ολόκληρη η ερώτηση:

 

Η περιοχή του χειμάρρου Κραυσίδωνα στο Βόλο του Ν. Μαγνησίας, εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα LIFE – Environment κατά τη χρονική περίοδο 1993-1996 ( LIFE 93 ENV/GR 4518), με σκοπό να προστατευτεί και να αναδειχθεί το οικοσύστημα της περιοχής, να είναι εύκολα προσβάσιμο και ασφαλές για τους πολίτες, προσφέροντας ταυτόχρονα χώρους αναψυχής και συνεισφέροντας στην περιβαλλοντική εξισορρόπηση της πόλης. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. σε ποσοστό 50% του συνολικού κόστους.

Ωστόσο, ο Δήμος Βόλου με την απόφαση αρ. 204/2017 αποφάσισε τη μονοδρόμηση των παρόχθιων οδών με φορά ανόδου-καθόδου και τη σύνδεσή τους με τις δύο εισόδους της πόλης και την περιφερειακή οδό του Βόλου, γεγονός που συνεπάγεται ακύρωση του παραπάνω έργου προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση του φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Σε απάντηση σχετικής ερώτησης, την 14η Φεβρουαρίου 2018, ο αρμόδιος επίτροπος κ. Vella δήλωσε ότι «Η Επιτροπή θα ερευνήσει το θέμα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, αν κριθεί απαραίτητο».

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πραγματοποίησε η Επιτροπή την προαναφερόμενη έρευνα και αν ναι ποια είναι τα πορίσματά της;
  2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή στην περίπτωση διαπίστωσης περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών που αντιτίθεται την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως στην Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας;

Κοινοποίηση