Κοινοποίηση

Η απάντηση του Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης αναφορικά με το ΚΕΘΕΑ, εμφανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να «νίπτει τας χείρας της» ενώπιον ενός πολύ σοβαρού ζητήματος που αφορά στη δημόσια υγεία, όπως είναι οι επιπτώσεις των ναρκωτικών ουσιών και μάλιστα οι εξαρτήσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρει στην απάντησή του πως «τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας (σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ)» και «η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης επί του θέματος».

Ωστόσο, η Σύμβαση Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφέρει ρητά στο άρθρο 168 παρ. 1 και 2 πως η ΕΕ οφείλει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και μάλιστα οφείλει να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές όταν αυτές είναι ανεπαρκείς ή τίθενται εν κινδύνω λόγω κατάργησης υπηρεσιών που υπηρετούν την σωματικά και ψυχική υγεία.
Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλη η σημασία που αποδίδει η ΕΕ στο θέμα των ναρκωτικών, ώστε να αναφέρεται ρητά στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 168 πως: «Η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης».

Πιστεύουμε πως η συγκεκριμένη απάντηση του κ. Αβραμόπουλου δεν αποτυπώνει το πραγματικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, το οποίο θα επέβαλλε, στην περίπτωση αυτή, την παρέμβασή της. Ελπίζουμε η μελλοντική ανάγνωση των άρθρων της ΣΛΕΕ να είναι καθολική και όχι επιλεκτική, προάγοντας τη δράση και όχι την αδράνεια ενώπιον ενός από τα σημαντικότερα ζητήματα υγείας των Ευρωπαίων πολιτών.

 

Η απάντηση του κ. Αβραμόπουλου στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο Κώστας Αρβανίτης:

Η διασφάλιση εύκολης πρόσβασης σε κατάλληλες θεραπευτικές υπηρεσίες για χρήστες ναρκωτικών αποτελεί έναν από τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2013-2020 . Η εν λόγω στρατηγική για τα ναρκωτικά βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της ΕΕ και προασπίζει από κάθε άποψη τις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη, τις οποίες θίγει ο κ. βουλευτής, απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας (σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ) και δεν υφίσταται ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εν λόγω θεραπευτικές υπηρεσίες, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση που θίγει ο κ. βουλευτής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης επί του θέματος.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η προσβάσιμη και αποτελεσματική θεραπεία για τους χρήστες ναρκωτικών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη διατηρήσιμης μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών, η Επιτροπή εξακολουθεί στο πλαίσιο αυτό να υποστηρίζει και να διευκολύνει την εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά, σε στενή συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς και διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα, η Επιτροπή προάγει τον διάλογο μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κρατών μελών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε φόρα όπως το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά, η συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών και η πλατφόρμα για την πολιτική υγείας .


Κοινοποίηση