Κοινοποίηση

Σε μια σύγχρονη Δημοκρατική πολιτεία όπου λειτουργεί το Κράτος Δικαίου, ύψιστη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή και ύψιστο καθήκον της πολιτείας η προστασία της.

Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι πάντα σεβαστές, αλλά ποτέ υπεράνω κριτικής. Πολύ περισσότερο όταν προκαλούν τη γενικευμένη εντύπωση πως η Δικαιοσύνη εξαντλεί την αυστηρότητα της επιλεκτικά και μονόπλευρα, τη στιγμή μάλιστα που σε άλλες περιπτώσεις δεν διστάζει να φανεί απροσδόκητα ελαστική.

Όταν η ζωή ενός ανθρώπου βρίσκεται σε κίνδυνο, προτεραιότητα έχει η σωτηρία του.

Τα άλλα, όλα τα άλλα, μπορούμε να τα συζητήσουμε μετά.


Κοινοποίηση