Κοινοποίηση

Ξεκάθαρες αποστάσεις από την πολιτική επιλογή της Ελληνικής Κυβέρνησης να εντάξει «μυστικά κονδύλια» στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού παίρνει η αρμόδια Επίτροπος απαντώντας σε σχετική ερώτηση

Η Ύλβα Γιοχάνσον σημειώνει πως «Δεν θα διατεθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ για την εν λόγω πίστωση», εννοώντας τα επίμαχα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Μετανάστευσης. Μάλιστα επικαλείται  διαβεβαιώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης πως αυτή η κατηγορία δαπανών «αναφέρεται αποκλειστικά σε δαπάνες στο πλαίσιο του εθνικού προϋπολογισμού και ότι θα καλύψει ζητήματα εθνικής ασφάλειας».

Με την απάντησή της αυτή η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει έμμεσα πως η διάθεση κοινοτικών χρημάτων μέσω λογαριασμών «μυστικών κονδυλίων» για το μεταναστευτικό/προσφυγικό είναι πέραν του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

Ακόμη, η Επίτροπος δράττεται της ευκαιρίας και απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στην Ελληνική Κυβέρνηση για τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων καθώς σε άλλο σημείο της απάντησής της τονίζει με έμφαση πως «Σε περίπτωση μη επιλέξιμων δαπανών, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ανακτήσει τους παρατύπως δαπανηθέντες πόρους της ΕΕ».

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ύλβα Γιοχάνσον σε παλαιότερή παρουσία της στην Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της οποίας συνυπογράφει μεταξύ άλλων Ευρωβουλευτών την ερώτηση.

Η απάντηση της Επιτρόπου παρά την αυστηρή προειδοποίηση προς την Ελληνική πλευρά να μην επιχειρήσει να τροφοδοτήσει τα εν λόγω μυστικά κονδύλια με ευρωπαϊκούς πόρους κάθε άλλο παρά καθησυχάζει τις ανησυχίες που είχε προκαλέσει η καινοφανής θέσπιση από την παρούσα Ελληνική Κυβέρνηση ειδικού απόρρητου λογαριασμού σε Υπουργείο Αρμόδιο για τη Μεταναστευτική Πολιτική. Μάλιστα τις ανησυχίες αυτές είχαν τότε συμμεριστεί τόσο ο Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) Ισπανός Juan Fernando López Aguilar (S&D), όσο και οι συντονίστριες στην ίδια Επιτροπή Tineke Strik, της Ομάδας των Πρασίνων και Cornelia Ernst της GUE/NGL οι οποίοι είχαν συνυπογράψει την ερώτηση μαζί με σύσσωμη την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αλλά και έξι ακόμη Ευρωβουλευτές (έναν της S&D και πέντε της GUE/NGL).

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης και της ερώτησης που είχαν υποβάλει οι 15 Ευρωβουλευτές.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Θέμα: Χορήγηση μυστικών κονδυλίων από την ελληνική κυβέρνηση στο ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κατέθεσε σχέδιο νόμου για τη μετανάστευση, με τίτλο «Βελτίωση μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 55, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δυνατότητα του Υπουργείου να διαχειρίζεται μυστικά κονδύλια, που διατίθενται για δαπάνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην αλλοδαπή, για «απόρρητες εθνικές ανάγκες», με την αόριστη αιτιολογία της προστασίας της «εθνικής ασφάλειας».

Μετά από πολλές αντιρρήσεις, το Υπουργείο προχώρησε σε μια σειρά από νομοθετικές διορθώσεις σχετικά με τη σύνθεση της «Επιτροπής Ειδικών Δαπανών» και την ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων όσον αφορά τα εν λόγω κονδύλια. Ωστόσο εξακολουθούν να εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

  1. Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσει η Επιτροπή ότι η χρήση των εν λόγω μυστικών κονδυλίων θα συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ (δηλ. ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος των αναγκών και των δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο);
  2. Με ποιον τρόπο θα επηρεαστεί η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην Ελλάδα για τη διαχείριση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση απειλών κατά της «εθνικής ασφάλειας»;
  3. Ποιες ακριβώς είναι οι ενέργειες που θεωρεί η Επιτροπή επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα συγκεκριμένα κονδύλια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και προτίθεται η Επιτροπή να παρακολουθεί την εκτέλεση των εν λόγω μυστικών κονδυλίων και να επιδιώκει λογοδοσία για την εκτέλεσή τους;

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το άρθρο 56 των τροποποιήσεων της ελληνικής νομοθεσίας για τη μετανάστευση(1) που εγκρίθηκαν πρόσφατα προβλέπει τη σύσταση και τη λειτουργία ειδικής πίστωσης. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η εν λόγω πίστωση αναφέρεται αποκλειστικά σε δαπάνες στο πλαίσιο του εθνικού προϋπολογισμού και ότι θα καλύψει ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Δεν θα διατεθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ για την εν λόγω πίστωση.

Η ΕΕ παρέχει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη στην Ελλάδα για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Οι ενωσιακοί κανόνες για τη δημοσιονομική διαχείριση απαιτούν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων και τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αλληλεπικάλυψης και διπλής χρηματοδότησης. Η αξιοποίηση της ενωσιακής χρηματοδότησης στην Ελλάδα παρακολουθείται στενά από την Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των κονδυλίων στο πλαίσιο των ελληνικών εθνικών προγραμμάτων. Η παρακολούθηση αυτή διασφαλίζεται μέσω της ανάλυσης των ετήσιων λογαριασμών, των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου και των τακτικών εκθέσεων εφαρμογής. Επιπλέον, η Επιτροπή διενεργεί εκ των υστέρων ελέγχους στο πλαίσιο της συνήθους στρατηγικής ελέγχου που εφαρμόζει, καθώς και αποστολές παρακολούθησης. Σε περίπτωση μη επιλέξιμων δαπανών, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ανακτήσει τους παρατύπως δαπανηθέντες πόρους της ΕΕ. Σε περίπτωση καταγγελιών για απάτη ή κατάχρηση ενωσιακών κονδυλίων, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των ερευνών.

 

Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ ΕΚ


Κοινοποίηση