Κοινοποίηση

Για άλλη μια φορά απρόθυμη να ανταποκριθεί στις ενωσιακές της υποχρεώσεις σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, αναδεικνύεται η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά, μάλιστα, πρόκειται για το φλέγον και ευαίσθητο για την Ελλάδα ζήτημα της Παιδικής Φτώχειας, όπως προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit, σε ερώτηση του Κώστα Αρβανίτη.

Συγκεκριμένα, το ερώτημα του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ/The Left και μέλους της Επιτροπής EMPL (Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων) του ΕΚ, αφορούσε την «Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά», ένα σχέδιο δράσης το οποίο το κάθε κράτος-μέλος όφειλε να καταρτίσει και να καταθέσει μέχρι τις 15 Μαρτίου, με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών, και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Θα περίμενε κανείς, δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος στην Ελλάδα και του ύψους των διαθέσιμων πόρων από την ΕΕ, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έσπευδε να καταθέσει τις προτάσεις της εγκαίρως, όμως καμία αίσθηση του επείγοντος δεν φαίνεται να κινητοποίησε το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη.

Στην χώρα μας, όπου σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών κάτω των 18 ετών διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει ουσιαστική διάθεση επίλυσης του προβλήματος, καθώς το τελικό σχέδιο δράσης ακόμα δεν έχει κατατεθεί, αν και η σχετική προθεσμία έχει παρέλθει εδώ και πάνω από τρεις μήνες. Παρά τις προσεκτικές διατυπώσεις της απάντησης του Επιτρόπου, αντίθετα, προκύπτει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν επιδεικνύει καμία σοβαρότητα για αυτή της την υποχρέωση, ενώ κομβικά σημεία της διαδικασίας παραμένουν νεφελώδη.

Την ίδια στιγμή, και ενώ στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εμπλακούν στην διαβούλευση γύρω από αυτήν την πρωτοβουλία όσο το δυνατόν περισσότεροι αρμόδιοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, κανένα στοιχείο δεν έχει γίνει γνωστό για αυτήν την υποτίθεται δημόσια διαβούλευση, την οποία άλλωστε η κυβέρνηση αποδεδειγμένα συνηθίζει να αντιμετωπίζει ως αναγκαίο κακό, εκτός κι αν γίνεται με τους δικούς της όρους.

Τέλος, αν και αναφέρεται ότι η Ελλάδα προβλέπεται να διαθέσει 8% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (αντί του 5% που προβλέπεται για τις ευρωπαϊκές χώρες που, όπως η Ελλάδα βρίσκονται άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου στα επίπεδα της παιδικής φτώχειας) για την περίοδο 2021-2027, κυβερνητική ασάφεια επικρατεί για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της δαπάνης, καθώς φυσικά και για το αν και με ποιον τρόπο τα ποσά αυτά θα διοχετευθούν στις ευάλωτες ομάδες που το σχέδιο υποτίθεται ότι προτεραιοποιεί.

«Όπως με κάθε τι που καταπιάνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι κι εδώ υπάρχει μια σκόπιμη συσκότιση», σχολιάζει ο Κώστας Αρβανίτης. «Εκτός από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάθεση του σχεδίου, κάθε σημείο αυτής της ιστορίας χαρακτηρίζεται από ασάφεια. Τίποτα δεν είναι γνωστό για το αν έγινε η προβλεπόμενη διαβούλευση, και αν ναι, με ποιους όρους και συμμετέχοντες. Κανείς δεν ξέρει με ποιον τρόπο και πού θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα», για να συμπληρώσει πως, «Εν μέσω αυτής της γενικευμένης στρατηγικής αδιαφάνειας, καλό θα ήταν η αρμόδια υφυπουργός να αφήσει τις εκδηλώσεις των φτηνών εντυπωσιασμών που ως στόχο έχουν να θολώσουν τα νερά και να απαντήσει στα πραγματικά ερωτήματα». Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της Ερώτησης του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη και της απάντησης του Επιτρόπου Nicolas Schmit:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001435/2022

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left)

Θέμα: Ελληνικό σχέδιο δράσης της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά

Η σύσταση (ΕΕ) 2021/1004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο και υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, εστιάζοντας και στη μείωση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Εντός εννέα μηνών από την έκδοση της σύστασης, τα κράτη μέλη καλούνταν να υποβάλουν στην Επιτροπή, για την εφαρμογή της, εθνικά σχέδια δράσης, για τη διαμόρφωση των οποίων συνιστάται η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, μη κυβερνητικών οργανώσεων που προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών, των ίδιων των παιδιών και άλλων συναφών φορέων. Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής. Μάλιστα η Ελλάδα έχει ενταχθεί από κοινού με άλλα έξι κράτη μέλη στο πιλοτικό πρόγραμμα CHILD GUARANTEE που στοχεύει να διασφαλίσει την πρόσβαση των ευάλωτων παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειαςστην ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Σε ποιο στάδιο του πιλοτικού προγράμματος βρίσκεται η Ελλάδα και πότε προβλέπεται να υποβληθεί το ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσης;
  1. Πώς και με ποια αποτελέσματα συμμετέχουν οι φορείς στην κατάρτιση του ελληνικού εθνικούσχεδίου;
  1. Ποια κονδύλια και τι ύψους έχουν διατεθεί για την εφαρμογή της σύστασης στην Ελλάδα;

 

E-001435/2022

Απάντηση του κ. Schmit

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(10.6.2022)

Η τρίτη φάση της προπαρασκευαστικής δράσης για τη θέσπιση εγγύησης για τα παιδιά, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην Ελλάδα από τη UNICEF, αντιμετωπίζει συστηματικά μειονεκτήματα για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες παιδιών (παιδιά σε ιδρύματα, παιδιά που ζουν με αναπηρίες, παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά από μειονοτικές ομάδες). Το αναλυτικό μέρος του εν λόγω έργου έχει πλέον ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 1.

Η προθεσμία για την υποβολή των σχεδίων δράσης από τα κράτη μέλη ήταν η 15η Μαρτίου. Οι εργασίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο δράσης βρίσκονται σε εξέλιξη και ο συντονιστής της εγγύησης για τα παιδιά έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή προχωρημένο σχέδιο για παρατηρήσεις.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των σχετικών φορέων στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ίδιο το σχέδιο. Μόλις υποβληθεί στην Επιτροπή, το σχέδιο δράσης θα δημοσιευθεί 2.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά στην Ελλάδα θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης. Όσον αφορά τα κονδύλια της ΕΕ, η Ελλάδα προτίθεται να διαθέσει τουλάχιστον το 8 % των πόρων της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ για την περίοδο 2021-2027 σε μέτρα για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Η χρηματοδότηση αυτή είναι πιο φιλόδοξη από το 5 % που αναμένεται από τα κράτη μέλη στα οποία ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ.

1


Κοινοποίηση