©Danee79 | Dreamstime.com
Κοινοποίηση

Επιστολή 58 Ευρωβουλευτών από 4 πολιτικές ομάδες για την κατάσταση των κρατουμένων στις ευρωπαϊκές φυλακές κατά την τρέχουσα πανδημία του COVID19, συνυπογράφει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία – GUE/NGL και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), Κώστας Αρβανίτης.

Την επιστολή συνυπογράφει και ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία – GUE/NGL Πέτρος Κόκκαλης.

Στην επιστολή τους προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Επίτροπο Δικαιοσύνης, οι Ευρωβουλευτές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση των κρατουμένων στα ευρωπαϊκές φυλακές, σε πολλές από τις οποίες, ακόμη και πριν την πανδημία, οι συνθήκες κράτησης ήταν εξευτελιστικές και απάνθρωπες.

 Ζητούν, ακόμη, τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της διάδοσης του COVID19 στα σωφρονιστικά καταστήματα,  με σεβασμό στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων, εγείροντας παράλληλα το θέμα της αποσυμφόρησης των φυλακών, καθώς και της ευάλωτης κοινωνικής θέσης των προσφάτως αποφυλακισμένων πολιτών.

 

Ολόκληρη η επιστολή, μεταφρασμένη στα Ελληνικά:

 

Αγαπητή Πρόεδρε Von der Leyen,

Αγαπητέ Πρόεδρε Michel,

Αγαπητέ Επίτροπε Reynders,

 

Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την κατάσταση, την υγεία και την ευημερία των κρατουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας του COVID-19, και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβουν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας και της ευημερίας τους, κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης.

Αναγνωρίζουμε πως η διαχείριση των καταστημάτων κράτησης, όπως και οι συνθήκες της κράτησης, εμπίπτουν στην ευθύνη των Κρατών-Μελών, όμως και η Ε.Ε. έχει να παίξει έναν απαραίτητο ρόλο στην προστασία της υγείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Όσο εξελίσσεται η πανδημία του COVID-19, ανησυχούμε ιδιαιτέρως για την υγεία και τα δικαιώματα των κρατουμένων. Οι φυλακές είναι ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου για την μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, ενώ οι υγειονομικές τους υπηρεσίες μπορεί συχνά να είναι ανεπαρκείς. Σύμφωνα με εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κατάσταση στις φυλακές πολλών Κρατών-Μελών, που συχνά χαρακτηρίζεται από υπερπληθυσμό και άλλα προβλήματα, ισοδυναμεί για τους κρατουμένους με εξευτελιστικές και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, που προκαλούν έντονη ανησυχία. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η ανησυχία καθίσταται έτι εντονότερη, καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων του κορωνοϊού σε περιβάλλοντα κράτησης είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, πολύ υψηλός.

Αρκετά Κράτη-Μέλη έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι αναγκαιότητες της πανδημίας σε κέντρα κράτησης και φυλακές. Αν και αναγνωρίζουμε ότι τα μέτρα συνιστούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των κρατουμένων, πιστεύουμε ότι θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνονται σεβαστές οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων και ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή. Έχουν υπάρξει φαινόμενα βίας και εξεγέρσεων σε αρκετές χώρες, γεγονός που υποδεικνύει την παρούσα κατάσταση των κρατουμένων και το επίπεδο της δυσφορίας τους.

Από την άποψη αυτή, η αναστολή της δυνατότητας επίσκεψης από μέλη της οικογένειας τους, μπορεί να έχει καταστρεπτικές επιπτώσεις στους κρατουμένους, αποκομμένοι καθώς είναι από την κοινωνία, σε μία πολύ ευαίσθητη συνθήκη, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής μη συμμόρφωσης με τις υγειονομικές οδηγίες που έχουν εκδώσει οι αρχές, τόσο από τους ίδιους, όσο και από τις οικογένειές τους. Στον πληθυσμό των καταστημάτων κράτησης, τα προβλήματα ψυχικής υγείας και τα ποσοστά αυτοκτονικών είναι ιδιαίτερα υψηλά. Πιστεύουμε πως θα πρέπει η επισκέψεις να προσαρμοστούν με τα νέα υγειονομικά μέτρα., αλλά θα πρέπει κατά το μέγιστο δυνατόν να διευκολυνθεί η διατήρηση των οικογενειακών δεσμών και επαφών με δικηγόρο ή μηχανισμούς στήριξης. Σε περιπτώσεις που οι επισκέψεις κριθούν αδύνατες, θα πρέπει να διευκολύνονται οι επαφές μέσω τηλεπικοινωνιών. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσουν την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των μέτρων που περιορίζουν τις επισκέψεις μελών της οικογένειας του κρατουμένου στο κατάστημα κράτησης, υπό τις παρούσες συνθήκες.

Υπενθυμίζουμε επιτακτικά το κάλεσμα της Υπάτου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, στις κυβερνήσεις, να εργαστούν με ταχύτητα ώστε να μειώσουν τον αριθμό των κρατουμένων . Σε πολλές χώρες, υπάρχει στα καταστήματα κράτησης τέτοιος συνωστισμός που η διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας και η απομόνωση καθίστανται αδύνατες. Συχνά, οι κρατούμενοι ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες. Πιστεύουμε ότι Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να προτρέψουν εντόνως τις αρχές των Κρατών-Μελών, ώστε να μειώσουν τον αριθμό των κρατουμένων, ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των ηλικιωμένων, καθώς και των παραβατών χαμηλού κινδύνου, ακόμα και απελευθερώνοντας κρατούμενους που εκτίουν το τελευταίο κομμάτι της ποινής τους, αναβάλλοντας την έκτιση της ποινής τους χρονικά ή παρέχοντας άδεια για ορισμένες κατηγορίες παραβατών, για όσο διαρκεί η πανδημία, ιδιαίτερα για τους κρατουμένους αυτούς που έχουν άδεια αμειβόμενης ή εθελοντικής εργασίας εκτός του χώρου της φυλακής.

Είναι ακόμα σημαντικό να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι συχνά οι αποφυλακισθέντες ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεστιότητας και ως εκ τούτου θα πρέπει να ενταχθούν στα εθνικά σχέδια ετοιμότητας και απόκρισης ως κομμάτι του ευάλωτου πληθυσμού.

Αν και αναγνωρίζουμε ότι η παροχή μέσων προστασίας στο σύνολο του πληθυσμού είναι επί του παρόντος δύσκολη για πολλά Κράτη-Μέλη, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να ενσωματώσουν στο σχέδιο δράσης τους πρόβλεψη για τα καταστήματα κράτησης και να παράσχουν τα απαραίτητα μέσα προστασίας και προϊόντα υγιεινής στους κρατούμενους και το προσωπικό των φυλακών το συντομότερο δυνατόν. Θεωρούμε, ακόμη, πως οι κρατούμενοι και το προσωπικό των φυλακών πρέπει να συμπεριληφθούν στις ομάδες που ελέγχονται με προτεραιότητα για κορωνοϊό.

Υπενθυμίζουμε πως η ΕΕ και τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να προστατεύουν την υγεία και τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν και να ενταχθούν στα σχέδια εθνικής ετοιμότητας και απόκρισης συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αποσυμφόρησης των φυλακών, για την πρόληψη της μετάδοσης του COVID-19 στις φυλακές, καθώς και για την προετοιμασία των καταστημάτων κράτησης για τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι όσοι βρίσκονται στην φυλακή θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κοινωνικής απομόνωσης υπό αξιοπρεπείς συνθήκες. Παράλληλα, οφείλουμε να προασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης σε υπηρεσίες, της πληροφόρησης, της ιδιωτικότητας, ενάντια στις διακρίσεις και τον κοινωνικό στιγματισμό.

Επομένως, η ΕΕ καλείται να προτρέψει τις εθνικές αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα στη ζωή των κρατουμένων και να αναλάβει δράσει προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα διάδοσης του COVID-19 στις φυλακές.

Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές σας να χειριστείτε αποτελεσματικά την ιδιαίτερη αυτή κατάσταση, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την αντιμετώπιση αυτού του επείγοντος ζητήματος και αναμένουμε την απάντηση σας.

 

Ειλικρινά δικοί σας,

 

Saskia Bricmont, GUE/NGL

Diana Riba i Giner, Greens/EFA

Anne-Sophie Pelletier, GUE/NGL

Damien Carême, Greens/EFA

Caroline Roose, Greens/EFA

Tineke Strik, Greens/EFA

José Gusmão, GUE/NGL

Marisa Matias, GUE/NGL

Pernando Barrena, GUE/NGL

Dorien Rookmaker, Μη Εγγεγραμμένοι

Philippe Lamberts, GUE/NGL

Gwendoline Delbos-Corfield, Greens/EFA

Michèle Rivasi, Greens/EFA

Francisco Guerreiro, Greens/EFA

Michael Bloss, Greens/EFA

Tilly Metz, Greens/EFA

Patrick Breyer, Greens/EFA

Clara Ponsati Obiols, Μη Εγγεγραμμένοι

Claude Gruffat, Greens/EFA

Manuel Bompard, GUE/NGL

Kostas Arvanitis, GUE/NGL

Karen Melchior, Renew

Antoni Comín i Oliveres, Μη Εγγεγραμμένοι

Carles Puigdemont i Casamajó, Μη Εγγεγραμμένοι

Alviina Alametsä, Greens/EFA

Sergey Lagodinsky, Greens/EFA

Petros Kokkalis, GUE/NGL

Grace O’Sullivan, Greens/EFA

Clare Daly, GUE/NGL

Mick Wallace, GUE/NGL

Hannah Neumann, Greens/EFA

Manon Aubry, Συμπρόεδρος GUE/NGL

Alice Kuhnke, Greens/EFA

Pär Holmgren, Greens/EFA

Jakop Dalunde, Greens/EFA

Reinhard Bütikofer, Greens/EFA

Ciarán Cuffe, Greens/EFA

David Cormand, Greens/EFA

Raphaël Glucksmann, S&D

Petra de Sutter, Greens/EFA

Margrete Auken, Greens/EFA

Kira Peter-Hansen, Greens/EFA

Ernest Urtasun, Greens/EFA

Isabel Carvalhais, S&D

Brando Benifei, S&D

Milan Brglez, S&D

Giuliano Pisapia, S&D

Damian Boeselager, Greens/EFA

Nikolaj Villumsen, GUE/NGL

Katrin Langensiepen, Greens/EFA

Monika Vana, Greens/EFA

Mounir Satouri, Greens/EFA

Salima Yenbou, Greens/EFA

Marie Toussaint, Greens/EFA

Karima Delli, Greens/EFA

Benoît Biteau, Greens/EFA

Yannick Jadot, Greens/EFA

François Alfonsi, Greens/EFA

 


Κοινοποίηση