Κοινοποίηση

Μόλις ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο τρίλογος για την πρόταση Κανονισμού σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά.

Μετά από εντατική επεξεργασία και κοπιώδεις διαπραγματεύσεις, το Ευρωκοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία επί του τελικού κειμένου και άνοιξαν τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του κεντρικού φορέα χάραξης ενωσιακής πολιτικής στη διαρκή μάχη κατά των ναρκωτικών.

Εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Αριστερά στις διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να προωθήσουμε με επιτυχία σχεδόν 90 τροπολογίες και να διασφαλίσουμε εξαιρετικά σημαντικές προβλέψεις σε κρίσιμα πεδία. Ενδεικτικά, οι θεραπευτικές κοινότητες με “στεγνά” προγράμματα θεραπείας, διασώθηκαν από προδιαγεγραμμένο αφανισμό και πλέον αναγνωρίζεται με όρους ισοτιμίας η θέση που τους αξίζει στο πανευρωπαϊκό θεραπευτικό γίγνεσθαι, η διεπιστημονικότητα και η θέση της κοινωνίας των πολιτών ενισχύθηκαν σημαντικά, προβλέφθηκαν νέες εγγυήσεις διαφάνειας και ελεγξιμότητας στην διαχείριση σχετικών ενωσιακών πόρων, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατήρησε το δικαιωματικά ενισχυμένο status του στη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου οργανισμού.

Πολύ σύντομα αναμένουμε με μεγάλη ικανοποίηση και αυξημένη αδημονία την τελική συγγραφή του Κανονισμού και την επακόλουθη ψήφισή του.

Στον αγώνα κατά των ναρκωτικών και των αιτίων τους δεν περισσεύει κανείς!


Κοινοποίηση