Κοινοποίηση

Σε μία ολοένα και δυσκολότερη περίοδο για το Κράτος Δικαίου στην ΕΕ, η Υποομάδα Παρακολούθησης Δημοκρατίας, Κράτους Δικαίου και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Επιτροπής LIBE, σήμερα συνεδριάζει με αντικείμενο την υπεροχή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ζήτημα που, όπως αποδείχθηκε και από την επίσκεψή μας στην Πολωνία, παραμένει φλέγον.

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συζήτηση, και τη δική μου παρέμβαση, με παράλληλη ελληνική διερμηνεία:

 


Κοινοποίηση